Bundeling onderzoek Food en Biobased en versterkte infrastructuur

De Topsector Agri&Food wil de kennisinfrastructuur voor voedsel- en biobased-onderzoek en innovatie verder versterken. Daartoe is de afgelopen periode een plan opgesteld om een deel van het onderzoek van DLO (Wageningen UR) en TNO te bundelen en de coördinerende en programmerende taken van Topinstituut Food & Nutrition onder te brengen in het Topconsortium Agri&Food (TKI A&F). 

TNO en DLO gaan vanaf 1 januari intensiever samenwerken op de onderzoeksterreinen voedsel, voeding en biobased economy. In eerste instantie vindt de samenwerking plaats in de innovatieprogramma’s ‘Customized processed food for quality and health’ en ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’. Het is de bedoeling dat vanaf eind 2017 de betrokken groepen worden gehuisvest op één locatie in Wageningen waardoor er een gezamenlijke organisatie ontstaat.

Eén loket

Volgend jaar wordt ook de onderzoeksprogrammering van TI Food and Nutrition overgeheveld naar het TKI Agri&Food van de topsector. Op die manier ontstaat er één onafhankelijk loket voor alle verschillende typen PPS-onderzoek. TKI Agri&Food bedient dan zowel het fundamenteel-strategische onderzoek als het toegepaste onderzoek en de valorisatieactiviteiten.

Bedrijfsleven heeft beste kennis nodig

Enkele grote Nederlandse bedrijven in het food-domein ondersteunen de opzet van het Grand Design binnen de topsector Agri&Food : Unilever, Friesland Campina, DSM en Nutricia hebben hun support uitgesproken. Zij verwachten dat de transitie van TKI Agri&Food en Tl Food and Nutrition en de samenwerking van DLO en TNO op het gebied van Food en Biobased in het Grand Design traject zullen bijdragen aan het tot stand brengen van een internationaal prominente kennisinfrastructuur voor onderzoek en innovatie in de Nederlandse Agri&Food topsector op basis van de inbreng vanuit bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid.

Emmo Meijer, voorzitter TKI Agri&Food, die betrokken was bij de plannen: ‘Voor de markt is het belangrijk dat de nieuwe samenwerking tussen Wageningen UR en TNO het beste onderzoek kan leveren, de juiste faciliteiten heeft en open staat voor alle vormen van interactie. Onze bedrijven hebben continu de beste kennis nodig om nieuwe innovaties voor de consument te ontwikkelen. Door de programmering van de alle typen onderzoek te bundelen, verwachten we beter focus aan te brengen en de wisselwerking tussen verschillende onderzoeksprogramma’s te versterken.’

Steun van EZ

De raden van bestuur van DLO en TNO, het bestuur van TKI Agri&Food en het Topinstituut Food & Nutrition hebben  de overeenkomst eind oktober ondertekend. Het ministerie van Economische Zaken heeft een budget van 8 miljoen euro vrijgemaakt om de gehele  transitie  te faciliteren.

 

Door: Topsectoren.nl