Call Eranet Bio-Energy nog open tot en met 12 januari

Call Eranet Bio-energy staat nog open tot en met 12 januari, 13:00. De oproep staat open voor R&D projecten op het gebied van bio-energie die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van partijen uit minimaal 2 van de aangesloten landen (Nederland, Duitsland, Zweden. Polen, Zwitserland en Oostenrijk).

Voor 12 januari kan volstaan worden met het insturen van een korte projectsamenvatting (abstract, 2A4tjes). Vervolgens krijgen partijen tot juni de tijd om een volledig voorstel uit te werken.

Er is in 2015 geen apart Nederlands budget voor Eranet. De Nederlandse partners kunnen subsidie krijgen via de reguliere TKI BBE innovatietender, die naar verwachting op 1 april weer opent. Dat wil zeggen dat de Eranet-voorstellen met Nederlandse deelname concurreren met nationale projecten die in die tender zijn ingediend.

Voor meer informate verwijs ik graag naar bijgevoegde presentatie ERA-Net Bioenergy call 2015 en naar Matté Brijder, die deze Eranet-oproep coördineert (matté.brijder@rvo.nl<mailto:matté.brijder@rvo.nl> )

Verdere informatie is te vinden op de website:  www.eranetbioenergy.net<http://www.eranetbioenergy.net>