Biobased Chemie in China

Vanaf 2000 heeft de chemische industrie in China zich zeer snel ontwikkeld. Met bijna één biljoen euro chemical sales is China uitgegroeid tot een wereldspeler van formaat. Aanvankelijk werden er vooral basis chemicaliën geproduceerd, maar ook als het gaat om fijn chemie speelt China een steeds grotere rol. Daarnaast vindt er steeds meer R&D plaats in China.

Toenemende aandacht voor biobased chemie

Vervuiling en de daaraan gekoppeld lucht- en waterkwaliteit is momenteel een constant onderwerp van discussie. Door toenemend besef van het effect van producten en productieprocessen op het milieu, groeit de aandacht voor biobased chemie. Dientengevolge wordt er dit jaar bijna één miljard dollar geïnvesteerd in de biobased chemiesector.

Overheidsbeleid

Ook binnen de overheid leeft de urgentie om maatregelen te nemen die vervuiling tegen gaan. De chemische industrie speelt hierbij een grote rol. Dit gebeurt enerzijds door regels op te leggen en aan de andere kant door (de ontwikkeling van) milieuvriendelijke processen en producten te stimuleren. Voorbeelden van voordelen die gegeven worden zijn subsidies, lagere landprijzen, toegang tot onderzoeksprogramma’s en belastingvoordelen.

Kansen

Bovenstaande ontwikkelingen bieden kansen voor buitenlandse partijen. Aangezien er in Nederland veel kennis en expertise aanwezig is op het gebied van biobased chemie (en deze in China vaak ontbreekt), kunnen bedrijven en universiteiten hierop inspelen. Een eerste stap is een verkennende fact-finding missie naar China. Een biobased conferentie is hiervoor een mooi startpunt.

China International Biobased Technology and Partnering Conference Shanghai (26 en 27 mei)

De jaarlijkse China International Biobased Technology and Partnering Conference in Shanghai zal gaan over de potentie op het gebied van biobased chemie in China, integratie van de waardeketen door middel van internationale samenwerking en het linken van investeerders aan projecten. De focus zal liggen op biobased chemicals, biobased plastics en biofuels. Ook zal er aandacht besteed worden aan de investeringen die gepaard gaan met de ontwikkeling van biobased industrie.

Aanwezigen zijn:
– Producenten van biobased chemicals, plastics en fuels
– Land- en tuinbouw bedrijven (suiker, zetmeel, zaden en oliën/vetten)
– Toeleveranciers van biomassa
– Overheden
– Kapitaalverstrekkers
– Technologie platforms
– Kennisinstellingen
– Bedrijven die zich richten op eindgebruik

Bezoek aan China

Om de conferentie heen zou een toegespitst programma gebouwd kunnen worden met bezoeken (aan diverse bedrijven en universiteiten/instituten) en matchmaking sessies (met lokale partijen). Het bezoek aan China zal bij voldoende belangstelling plaatsvinden in de week van 25 tot 29 mei.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten den Dekker, Netherlands Office for Science & Technology (NOST), Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Shanghai (Telefoon: +86 13 611901446 en mail: md[at]nost.org.cn