Biorizon-event toont groeiende belangstelling voor biobased aromaten

De toekomst van biobased aromaten is veelbelovend. Bedrijven staan te springen om duurzame oplossingen. Het shared research center Biorizon wil in deze technologie-ontwikkeling voor duurzame chemie tot de wereldtop te behoren, maar er moet nog veel werk worden verzet voordat biobased aromaten commercieel kunnen worden geexploiteerd. Dit zijn de conclusies tijdens het event The Profitable Future of Biobased Aromatics in Bergen op Zoom.

Biobased aromaten staan volop in de aandacht. Dat bleek wel uit de hoge opkomst tijdens het event “The Profitable Future of Biobased Aromatics” dat op 9 december jl. plaatsvond. Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom waren genodigden uit de wereld van agro, chemie en andere stakeholders bijeengekomen. Voor een volle zaal werden presentaties gehouden over de belangrijkste ontwikkelingen in onderzoek en praktijk. Volgens Willem Vaessen van Deloitte zijn de perspectieven voor biobased aromaten uitstekend. De olieprijzen vertonen, ondanks de recente fluctuaties, op de lange termijn een stijgende tendens. En dat maakt alternatieve grondstoffen interessant. Daarnaast hechten bedrijven steeds meer aandacht aan duurzaamheid. De Biobased Delta in Zuid-West Nederland vormt een ideale basis voor de verdere ontwikkeling in deze sector. Dat is te danken aan de gunstige infrastructuur en de aanwezigheid van kennisinstituten en chemische bedrijven.

Minder afhankelijk van olie

Dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan nieuwe, duurzame toepassingen op het gebied van aromaten, werd ook duidelijk uit de presentatie van Ed de Jong van Avantium. Het Nederlandse technologiebedrijf Avantium ontwikkelt voor opdrachtgevers als Coca-Cola en Danone onder meer  PEF-flessen en verpakkingen. Avantium investeert de komende jaren in een demo fabriek voor de productie van polymeren op basis van furanen. Ook Lawter, een bedrijf dat actief is in de grafische industrie, volgt de ontwikkelingen in biobased aromaten op de voet. Lawter vormt onderdeel van het van oorsprong Japanse concern Harima Chemicals. Het bedrijf is vooral geïnteresseerd in de toepassing van lignine voor inkten en harsen. Peter Biesheuvel van Lawter lichtte toe wat voor zijn bedrijf de potentiële voordelen zijn. Door te kiezen voor lignine wordt het mogelijk te werken met hernieuwbare materialen. Daarmee wordt Lawter minder afhankelijk van olie als grondstof.

Patenten ingediend

Maar om de commerciële toepassing van biobased aromaten mogelijk te maken, is nog veel onderzoek nodig. Door de toenemende complexiteit van innovaties kunnen individuele bedrijven en instellingen de kosten nauwelijks dragen. Door een deel van het R&D-budget samen te voegen, is het risico per deelnemer lager en wordt de time to market ingekort. Daarbij is focus een absoluut vereiste, zo benadrukte Joop Groen van TNO. Dat het onderzoek resultaat heeft, blijkt wel uit de bouw van een mini-pilot opstelling en de patenten die inmiddels verworven zijn. De samenwerking tussen onder meer TNO, WUR/FBR, Vito en Avantium in Biorizon laat zien wat shared research oplevert. Prof. dr. Ludo Diels van Vito liet voorbeelden zien en ging in op de ontwikkeling van nieuwe aromatische moleculen en materialen op basis van biomassa. Diels zette ook uiteen waar de focus punten liggen in de driehoek Antwerpen, Rotterdam, Rhein, Ruhr, op dit gebied verenigd onder de noemer “Big-C”.

Samples beschikbaar

Tot slot van de bijeenkomst gaf Jan Harm Urbanus de aanwezigen een kijkje achter de schermen van het lopende Horizon 3- en 4-onderzoek van Biorizon. Het onderzoek loopt door tot 2022, maar intussen kunnen de eerste successen al genoteerd worden. Zo is voor verschillende fasen in de conversie van suikers en lignine in aromaten proof-of-principle gerealiseerd. Ook zijn er voor de industrie samples beschikbaar van aromaten voor het testen van applicaties. Maar voor we toe zijn aan het opschalen van het traject van furanen naar aromaten, is er nog een lange weg te gaan. Intussen zit de rest van de wereld niet stil. Wil Nederland zijn sterke positie in deze toepassing van duurzame chemie behouden en verder uitbouwen, dan zullen de krachten op het terrein van research moeten worden samengevoegd. Biorizon biedt daarvoor een belangrijk podium. Dat werd tijdens ‘The Profitable Future of Biobased Aromatics’ wel duidelijk.

 

Wilt u meer weten over Biorizon?

Neem dan contact op met Joop Groen van TNO

Door: TNO