Proofs of principle in Biorizon leiden tot aanvraag patenten

Een werkende pilotopstelling en de aanvraag van een reeks patenten. De partners in het OP Zuid-project Biorizon – TNO, VITO en Green Chemistry Campus – wisten een volgende fase van het onderzoekstraject naar het winnen van aromaten uit biomassa naar grote tevredenheid af te sluiten. Welke technologische uitdagingen kwamen daarbij kijken?

“Om aromaten uit biomassa te winnen, was in theorie een eindeloos aantal routes mogelijk”, legt Joop Groen van TNO uit. “In dergelijke gevallen is het de kunst om de juiste keuzes te maken. Met welke biomassa begin ik en langs welke route koers ik naar welk eindproduct? Wat dit programma bijzonder maakt, is dat we begonnen bij het eindproduct. Wat zijn interessante eindproducten, waar is behoefte aan, wat is waardevol? Van daaruit werkten we routes terug en onderzochten we welke biomassa daarvoor nodig was. We werkten dus precies andersom, met focus op marktgerichtheid en vraagsturing. Toen we dat deel van de puzzel hadden gedaan, werd het ons bijzonder duidelijk dat al die technologieën zich nog in een heel pril stadium bevinden. Om ze ook economisch rendabel te maken moesten we ze doorontwikkelen en opschalen.”

Shared Research

“Er wordt al een aantal stoffen gemaakt van biomassa, zoals ethanol voor brandstoffen”, vervolgt Groen. “Processen voor het maken van bio-ethanol vinden vaak bijna als vanzelf in de natuur plaats. Wat dat betreft is de technologie al vergevorderd en wordt die door grote fabrieken toegepast. Maar aromatische grondstoffen konden nog niet op grote schaal vanuit biomassa worden gemaakt. In Biorizon realiseerden we kortere en efficiëntere chemische routes. Die uitdaging is zo groot, dat het veel innovatie vergt. Vandaar dat we kozen voor shared research. Door samenwerking te stimuleren in de keten van verschillende organisaties en bedrijven kunnen we sneller en beter vorderingen maken.”

Op naar de toekomst

Samen met de industrie kwamen de partners tot een roadmap. Groen: “Daarin kijken we zo’n tien jaar vooruit. In die periode verwachten we een aantal dingen duidelijk op commerciële schaal te kunnen demonstreren. Daarna zullen er ook wel weer vervolguitdagingen zijn voor andere producten en misschien andere biomassa’s. De producten waar we ons op richten zijn buildingblocks voor de chemische industrie, zoals kunststoffen en coatings. In veertig procent van de gevallen zijn dat aromatische buildingblocks. Een zogenaamde ‘zesring’, zes koolstofatomen die gelijkmatig met elkaar zijn verbonden, geeft het molecuul een heel bijzondere set eigenschappen. Door die zesring is het sterk, temperatuurbestendig en stijf, zodat je hoogwaardige producten kunt maken.”

Effectief en efficient

“Wij doen het vroege en heel experimentele werk, en in Biorizon betrekken we de industrie om zo veel mogelijk samen te innoveren en kennis, expertise en faciliteiten te delen. Naarmate we opstellingen verder opschalen en het draait om grotere hoeveelheden en investeringen, groeit de rol van de industrie. We hebben aangetoond dat shared research een effectieve en efficiënte manier is om aan dit soort technologieontwikkelingen te werken. Door enerzijds het bundelen van kennis en expertise en anderzijds het delen van faciliteiten en benodigde investeringen. Geïnteresseerde partijen die met ons willen meedenken en meeontwikkelen nodig ik van harte uit om zich aan te sluiten bij de online community van Biorizon.”

Bron: TNO