Nieuws
Agenda

Starters in het noorden zien kansen in Biobased business

Het ING Economisch Bureau heeft een rapport uitgebracht over economische trends in de regio’s in 2015. Met name Drenthe en Delfzijl zijn regio’s waar starterts kansen zien in ‘biobased business’.

Delfzijl en omgeving

“Starters zien kansen in ‘biobased business’. Met 194 starters in de eerste negen maanden van 2014 staat Delfzijl onderaan het lijstje van alle Nederlandse regio’s, maar het aantal groeide met 13,5%, terwijl in Nederland het aantal starters 1% afnam. Ook in 2013 groeide het aantal starters in deze regio sterker dan nationaal. En ook al is er nog een grote achterstand in ondernemerszin, de inhaalslag verloopt snel. Vooral landbouw en industrie trekken meer startende ondernemers. De kruisverbanden tussen de goed vertegenwoordigde sectoren energie, chemie en landbouw bieden een goede basis voor nieuwe initiatieven in ‘biobased business’. De business case van AkzoNobel Delfzijl en Suiker Unie om hier biochemicaliën uit bietsuiker te winnen is hiervan een voorbeeld.”

Drenthe

“Bovengemiddelde groei aantal starters, vooral in de industrie. In Zuidoost-Drenthe nam het aantal starters met 5,3% toe. Deze groei vond vooral plaats in de agrarische sector, de sector die in de provincie een verdubbeling van het aantal starters kende. De uitdaging voor het Drentse bedrijfsleven ligt in verbetering van het innovatievermogen van de economie en het focussen op de meest kansrijke sectoren. Het goede nieuws is dat Drenthe met het aandeel innovatieve banen beter presteert dan de twee andere noordelijke provincies en dat het aantal starters in innovatieve sectoren is toegenomen. De kansen liggen vooral in de sectoren, die al sterk vertegenwoordigd zijn en waar volop werk is en nog wordt geïnvesteerd: landbouw, voedings- en maakindustrie en de ‘biobased economy’ (inclusief biochemie en -polymeren).”

Bekijk hier het hele rapport.

 

Bron: ING | Foto: www.westerburcht.nl