Discussie over inzet biomassa voor bio-energie: een reconstructie

Afgelopen weken woedt er een wetenschappelijke controverse over de inzet van biomassa voor bio-energie in de Nederlandse media. Een reconstructie van de discussie vindt u hieronder.

Aan de vooravond van het debat van de Tweede Kamer over het Energieakkoord, op 12 januari jl., publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’. De conclusie: ‘het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel in auto’s lijkt niet of nauwelijks bij te dragen aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.’ Dit KNAW visiedocument kunt u hier vinden.

Op 13 januari jl. vond het parlementaire debat over het Energieakkoord plaats in de Tweede Kamer. Onder andere kwam de bijstook van biomassa in kolencentrales aan bod. Lees hier een kort verslag over het debat.

Op diezelfde dag publiceert de Universiteit Utrecht een onderzoek van wetenschappers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht een syntheserapport over een synergie tussen landbouw en bio-energie: ‘Verhoging biobrandstofproductie zonder indirecte effecten mogelijk’, geschreven door dr. Birka Wicke en collega’s Marnix Brinkman, Sarah Gerssen-Gondelach en Carina van der Laan (allen Universiteit Utrecht) en prof. dr. André Faaij(Rijksuniversiteit Groningen). U vindt het onderzoek hier.

Hierna (14 januari jl.) plaatste de Volkskrant een interview met Prof. Dr. André P.C. Faaij, Hoogleraar Energy System Analysis en directeur Energy Academy die een reactie geeft op dit visiedocument van de KNAW. Hierin zegt hij onder andere ‘Om de discussie over het Energieakkoord in de Tweede Kamer te beïnvloeden heeft de KNAW biomassa zwart gemaakt’. U kunt het artikel hier lezen.

Op 16 januari jl. werd een bijeenkomst gehouden georganiseerd door de Commissie Corbey waar de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa een conceptvisie Duurzame Bio-economie 2030 publiceerde en erover in gesprek ging tijdens deze bijeenkomst.  Hier waren zowel de heer Faaij (geïnterviewde in Volkskrant) als de heer Rabbinge (medeauteur van KNAW rapport) aan het woord. U vindt hier een verslag van de bijeenkomst.

Op 20 januari jl. gaf Louise Vet, hoogleraar ecologie en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), mede namens de coauteurs van het Visiedocument, Martijn Katan en Rudy Rabbinge een reactie op de heer Faaij. U vindt het artikel hier.

Op 26 januari publiceert Diederik van der Hoeven, journalist en schrijver bij Bio Based Press, een column met een uitgebreide reactie en visie op de discussie over bio-energie: ‘Bio-energie, de ambities vormen het probleem’. U vindt de column hier.

Op 28 januari publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving van de Rijksoverheid het stuk ‘Biomassa: niet óf maar hoe’. Waarin de conclusie luidt “De vraag is: hoe krijgen we voor elkaar dat er biomassa wordt gebruikt en biobased producten worden geproduceerd die daadwerkelijk minder COuitstoten dan de huidige fossiele brandstoffen. Ontwikkelen van nieuwe technologie, het vaststellen van duurzaamheidscriteria en het monitoren daarvan, zijn essentieel om de hierboven genoemde voorwaarden uiteindelijk ook in praktijk voor elkaar te krijgen”. U vindt het stuk hier.