BTG adviseert Europese Commissie over optimale cascadering van hout

Cascadering van biomassa is een veelbesproken onderwerp tot in de Tweede Kamer aan toe. Om de discussie verder te helpen is het nodig om het abstracte begrip “cascaderen” concreet en hanteerbaar kan worden gemaakt, waarmee het mogelijk wordt om traditionele toepassingen van hout (papier, houten verpakkingen, timmerhout en plaatmateriaal) optimaal te combineren met opkomende toepassingen als bioenergie, tweede generatie biobrandstoffen en biobased producten, en welke maatregelen te nemen om optimale cascadering van hout te bereiken. De Europese Commissie (DG Growth) heeft BTG opdracht gegeven om dit onderwerp op te pakken in samenwerking met de Duitse houtsectoranalist INFRO (Prof. Mantau), beleidsadviesbureau IEEP (VK), biobased marktspecialist NOVA (D), en afvalsectorconsultant INTECUS (D).

In 2014 heeft BTG in opdracht van RVO (onderdeel van het ministerie van Economische zaken) een Cascade Impact Analyse (CIA) methode ontwikkeld om de materiaalefficiency, CO2-reductie en de economische impacts van concrete cascades te berekenen. (De resultaten vindt u hier). Binnen de huidige Europese opdracht wordt deze methode gecombineerd met “Wood Flow Analysis” van Prof. Mantau waarbij de Europese houtstromen gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Voor het eerst worden de impacts van houtcascadering op Europese schaal inzichtelijk gemaakt.

 

Cascaderen bevorderen

Uit een groot aantal mogelijke maatregelen om cascaderen te bevorderen worden de meest kansrijke opties uitgewerkt in case studies en doorgerekend in scenario’s. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan beter hergebruik van houten verpakkingen, betere scheiding van bruikbaar houtafval, meer sloophout toepassen bij productie van plaatmateriaal, maar ook aan de teelt van houtsoorten die zich het beste lenen voor cascadering. Ook wordt onderzocht in hoeverre de huidige stimuleringsmaatregelen voor bio-energieopwekking bestaande cascades zoals hergebruik van sloophout beïnvloeden. Omdat cascadering de gehele houtsector aangaat, is het belangrijk om de ervaringen en standpunten van de verschillende partijen te kennen. Daarom zullen er een tweetal workshops worden georganiseerd in Brussel. De eerste zal in juni 2015 plaatsvinden.

Het onderzoek resulteert in aanbevelingen die de Europese Commissie goed kan gebruiken bij het maken van beleid op het gebied materiaalefficiency, biobased economy, duurzame energiedoelstellingen, klimaatbeleid voor 2030 etc. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2016 gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Vis.

Door: BTG