Attero eerste producent van groene stroom uit aantoonbaar duurzame biomassa

Voor het eerst zijn Garanties van Oorsprong (GvO’s) op de markt gekomen voor elektriciteit uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Met GvO’s kunnen bedrijven aantonen dat hun energie is opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De afvalenergiecentrale van Attero in Wijster heeft als eerste GvO’s van CertiQ mogen ontvangen voor het opwekken van groene stroom uit NTA 8080 gecertificeerde biomassa. Hiermee toont Attero aan dat de gebruikte biomassa van duurzame herkomst is.

In september vorig jaar ontving Attero het NTA 8080-certificaat voor het omzetten van reststromen in groene elektriciteit door verbranding. Ook heeft Attero in 2011 als eerste bedrijf in Nederland NTA 8080-certificaten ontvangen voor zijn gasvormige biomassa waaruit het bedrijf op diverse locaties groen gas produceert.

“Wij tonen hiermee aan dat Attero serieus werkt aan het vergroenen en verduurzamen van zijn productieprocessen, naast het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen. De behaalde GVO’s zijn hier het concrete bewijs van” – Marcel Daemen, directeur Afvalenergiecentrales Attero

“Eindverbruikers hechten steeds meer waarde aan inzicht in de herkomst van de energie die zij verbruiken. Met duurzaamheidsinformatie op een Garantie van Oorsprong versterken wij de transparantie over de hele keten van bron tot verbruik.” – Jan van der Lee, CertiQ

Attero

Wij richten ons op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval en de productie van duurzame energie uit afval. Door innovatief te blijven denken en doen, willen wij steeds méér uit reststromen halen. Als marktleider in de verwerking van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval verwerkt Attero meer dan 3 miljoen ton in Nederland. Attero heeft ruim 750 medewerkers in dienst. Waterland Private Equity Investments is eigenaar van Attero.

CertiQ

CertiQ, dochter van TenneT TSO B.V., certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

NTA 8080

NTA 8080 is het internationale duurzaamheidscertificaat voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa met een energietoepassing. Bedrijven die het certificaat behaald hebben, tonen aan dat zij voldoen aan de NTA 8080-eisen, waaronder de reductie van broeikasgassen, concurrentie met voedselvoorziening of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieueisen en socio-economische eisen.
NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EC). Ook wordt NTA 8080 expliciet genoemd als duurzaamheidseis voor biomassa in het recent afgesloten Energieakkoord.

Meer informatie

Meer informatie over NTA 8080 kunt u vinden op www.nen.nl/nta8080.
Of u kunt contact opnemen met Harmen Willemse, NEN Energie, telefoon (015) 2 690 295, e-mail nta8080@nen.nl.