Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

2
Mrt
Gepost door Redactie

4de en laatste call van het CSER PhD programma geopend

Gepubliceerd op 2 maart 2015

De vierde en laatste call van het CSER PhD-programma is geopend, zie de FOM-website. Deze call sluit op maandag 13 april 2015. De call is open voor aanvragen op alle energie-gerelateerde thema’s binnen de topsectoren Energie en Chemie. Er kunnen ongeveer 15 aanvragen gehonoreerd worden.

Stand van zaken eerdere calls voor promotieprojecten
De eerste drie calls werden in 2012, 2013 en 2014 gepubliceerd. De binnen dit programma bij FOM ingediende voorstellen voor promotieprojecten worden door internationale experts beoordeeld, waarbij wordt gelet op wetenschappelijke kwaliteit en bijdrage aan de vraagstukken op het gebied van energie. De aansluiting bij een of meerdere TKI’s van de Topsector Energie en/of Chemie is daarbij een voorwaarde. Binnen de eerste drie calls werden in totaal 52 projecten toegekend. De projecten uit de eerste twee calls zijn allemaal van start gegaan en de projecten uit de 2014-call zullen in de zomer van 2015 starten. Op de FOM CSER-website is een overzicht te vinden van deze projecten en wordt aangegeven bij welk van de TKI’s binnen de Topsector Energie deze projecten primair aansluiten. Voor elk van deze projecten is meer inhoudelijke informatie te vinden door de link in het overzicht te volgen.

Stand van zaken CSER tenure track posities
Dit onderdeel van het CSER-initiatief richt zich op een duurzame investering in de computational sciences voor energie-gerelateerde thema’s binnen de Topsectoren Energie en Chemie en zet daarbij met name in op het financieren van in totaal 8 nieuwe tenure track posities. Binnen de eerste call in 2014 zijn 10 voorstellen ingediend. Deze voorstellen zijn geëvalueerd door internationale experts, waarna de indieners in de gelegenheid zijn gesteld om een weerwoord te formuleren. Daarna heeft ook de CSER-programmacommissie de voorstellen beoordeeld. Op 4 maart zullen interviews van de kandidaten met de programmacommissie plaatsvinden. Naar verwachting zullen 4 aanvragen worden gehonoreerd. De succesvolle indieners krijgen budget voor hun eigen positie, een FOM-promovendus en materieel budget. Door de beoogde gastinstellingen zijn inbeddingsgaranties afgegeven. Naar verwachting volgt er in 2016 nog een call voor nog eens 4 tenure-track posities.
Meer informatie:

Dr. M. (Martijn) de Jager | Programme coordinator | Industrial Partnership Programmes | Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM) | PO BOX 3021 – 3502 GA  Utrecht -The Netherlands | Van Vollenhovenlaan 659 – 3527 JP Utrecht – The Netherlands | t: +31(0)30 600 12 73 | m: +31(0)6 14 89 36 72 | f: +31 (0)30 601 44 06 | e: martijn.de.jager@fom.nl | secr: Nadia Doudou | e: nadia.doudou@fom.nl | w: www.fom.nl

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Bij grootschalige bioraffinage van reststromen die lignocellulose bevatten, komen cellulose, hemicel...

Voor de meeste op aardolie gebaseerde materialen zijn biobased alternatieven te bedenken met vergeli...

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van de Topsector Chemie kunnen zich nomineren voor de G...


Fatal error: Call to undefined function organisations_get_themes_by_name() in /home/users/biobjftp/biobasedeconomy.nl/wp-content/themes/biobasedeconomy/sidebar-bedrijven.php on line 16