Duidelijkheid over bioraffinage

Door het toepassen van bioraffinage kunnen verschillende componenten van de biomassa worden vrijgemaakt met een minimale afvalproductie. Na de raffinage krijgen de verschillende componenten een eigen toepassing en dus een eigen economische waarde. Wageningen UR heeft een duidelijk filmpje gemaakt over wat Bioraffinage nu precies inhoud. U vindt het hieronder.