Hennep is de basis

Hennep is een gewas dat goed gedijt in het Nederlandse klimaat en de geproduceerde biomassa is geschikt voor veel industriële toepassingen. Hennep kan worden ingezet als grondstof voor bouwmateriaal en voor textiel, maar ook als veevoeder. Toch is de afzetmarkt voor deze grondstof nog erg klein. De Green Deal Natuurvezels gaat daar verandering in aanbrengen door business cases ontwikkelen om de afzetmarkt en de inzet van natuurvezels te vergroten. 

Op 4 februari werd de Green Deal Natuurvezels ondertekend. “Dit is een Green Deal met partijen die elkaar op voorhand niet kenden, maar gezamenlijk streven zij naar een optimale verwaarding van natuurvezels”, zegt Dirk de Jong, coördinator Green Deal vanuit het ministerie van EZ.

Brede opzet

Hennep groeit goed op Nederlandse bodem en kan in diverse sectoren als grondstof dienen. Anno 2015 is deze oude gewasteelt voor veel sectoren ineens weer interessant. “Daarom is deze Green Deal breed van opzet en worden pilots in vier sectoren tegelijk gestart”, licht De Jong toe. Behalve dat hennep als grondstof voor de industrie kan dienen, levert de plant ook voor de agrarische sector een dankbare en ecologisch verantwoorde teelt op. “Hennep behoeft weinig bestrijdingsmiddelen en nauwelijks bemesting. Doordat de planten diep wortelen, verrijken ze de grond met organisch materiaal en zuurstof. De kwaliteit en de biodiversiteit van de teeltakker neemt hierdoor toe.”

Hennep als bouwsteen

In de textielindustrie wordt hennep nog maar mondjesmaat gebruikt vergeleken met andere natuurvezels als vlas en katoen. In het buitenland zijn op beperkte schaal hennepstenen voor de bouwsector verkrijgbaar. “En dat terwijl hennepstenen vergeleken met beton of baksteen beter isoleren, milieuvriendelijker zijn en veel lichter dan traditionele bouwstenen. Daarom willen we nieuwe rendabele business cases op basis van hennep ontwikkelen en dit proces via de Green Deal-aanpak faciliteren.”

Hennep in veevoer

Ook voor veehouders en voor de productie van composieten worden business cases ontwikkeld. “Veehouders zetten hennep in als structuurbron in het rantsoen van melkkoeien. Het eiwithoudende deel van de plant kan zelfs dienen als vervanger van soja in veevoer. Daarnaast wordt bij de pilot Veevoer gekeken naar de effecten van hennep op bij voorbeeld de melkproductie en het gebruik van antibiotica. De pilot Composieten ontwikkelt nieuwe verdienmodellen voor composietmaterialen met natuurvezels.”

Ook voor de akkerbouw

Nieuwe biobased business cases voor natuurvezels moeten behalve voor de verwerkende industrie ook rendabel zijn voor de akkerbouwer”, benadrukt hij. “Op dit moment is de marktprijs van hennep nog laag. Door eerst afzet te genereren en hier de productie op af te stemmen, zal de marktprijs per hectare hennep of vlas omhoog gaan”, verwacht hij.

Door: Ondernemend Groen