Interactieve stakeholderbijeenkomst rondom verkenning biomassamarkten en hernieuwbare energiebeleid

Op donderdag 26 maart van 10:00 – 13:00 wordt een interactieve stakeholderbijeenkomst georganiseerd rondom het ECN Rapport: Verkenning biomassamarkten en hernieuwbare energiebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. 

Centrale vraag in het rapport is of het hernieuwbare energiebeleid (incl. biobrandstoffen) kan leiden tot belemmeringen voor de ontwikkeling van hoogwaardige innovaties voor een biobased economy, en of het beleid verstorende invloed kan hebben op bestaande niet-energetische toepassingen van biomassa.

Tijdens de bijeenkomst wordt graag met u samen verkend of u de onderzoeksresultaten herkent, en welke mogelijke vervolgstappen u voor de langere termijn voor bedrijfsleven en overheid, i.s.m. maatschappelijke organisaties, ziet.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via: BBESecretariaat@minez.nl

Donderdag 26 maart, 10:00-13:00 incl. lunch, Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag