Koning opent BioWarmteCentrale in Purmerend

Vrijdagmiddag a.s. vindt de officiële opening plaats van BioWarmteCentrale de Purmer van Stadsverwarming Purmerend. Zijne Majesteit de Koning komt de openingshandeling verrichten. Aansluitend aan de opening krijgt Koning Willem – Alexander een rondleiding door de warmtecentrale. De BioWarmteCentrale wordt gestookt op houtsnippers die beschikbaar komen uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. Met de centrale voorziet Stadsverwarming Purmerend haar 25.000 klanten voor 80% van groene warmte, en is daarmee het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland.

Stadsverwarming Purmerend (SVP) produceert haar warmte met behulp van de BioWarmteCentrale (44 MWth) en twee hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa (houtsnippers) spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

BioWarmteCentrale de Purmer opent haar deuren  voor haar klanten en het publiek op zaterdag 14 maart. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Foto: RVD