KNAW-minisymposium Biobrandstof en hout als energiebronnen

Wetenschappelijke experts uit binnen- en buitenland bespreken vanuit verschillende invalshoeken het effect van biobrandstof en hout als energiebronnen op de uitstoot van broeikasgassen. De KNAW organiseert dit symposium naar aanleiding van de discussie die volgde op de publicatie van het KNAW-visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen, visiedocument biobrandstof ,begin dit jaar. Voertaal is Engels.

Voor aanmelding en meer informatie hierbij de Uitnodiging.

In een eerder bericht is een  weergave discussie  en de verschillende standpunten na te lezen.