Nieuws
Agenda

Uw reactie gevraagd op concept onderzoeksagenda Biobased Economy

De TKI BBE vraagt uw reactie op de concept  onderzoeksagenda Biobased economy. Deze onderzoeksagenda Biobased Economy 2015 – 2027 beschrijft vier programmalijnen (of roadmaps) voor de ontwikkeling van de BBE in Nederland met een vergezicht naar 2027. Dit voor de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie. Na bespreking in de Raad van Toezicht TKI-BBE, het Advies- en Evaluatieteam Topsector Energie, en het overleg met de drie boegbeelden (Agri&Food, Chemie, Energie) en Directeur Generaal  Leeftink van het ministerie van EZ, vindt nu een publieke consultatie plaats.

Onder dit plan liggen uitgebreide analyses van het Nederlandse en EU speelveld. Het biedt daarmee ook een overzicht van wat er in de regio’s gebeurt.

Vervolgens geeft het de agenda weer naar 2027, inclusief de randvoorwaarden, doelen, programmalijnen, en budget in een logische samenhang. Tevens worden de actielijnen (systemen en acceptatie) en de inzet voor de Human Capital Agenda beschreven.

De onderzoeksagenda is te vinden op de site van de TKI-BBE:

http://www.tki-bbe.nl/uploads/tx_downloadlink/BBE_IC_2015-2027_v_2_1_web.pdf

HIER treft u tevens aan een concept Letter of Intent: LOI MKB . Het is essentieel dat we laten zien dat er in de sector ook draagvlak is voor de onderzoeksagenda. Om de agenda de komende jaren mogelijk te maken met publieke middelen is het ook nodig dat de bedrijven hun steun uitspreken. Graag ontvangen we uw LOI terug op uw briefpapier aan de hand van de wordversie, bij voorkeur als PDF. Reacties en of een LOI graag naar info@tki-bbe.nl. Uw reactie graag uiterlijk vrijdag 3 april aanstaande.