NWO Call Groen open

Productie en verwerkingsketens incl biobased. Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat de basis legt voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw, leidend tot een circulaire economie met aandacht voor bodemgezondheid, hoogwaardige gewassen en gezonde voeding.

Waarvoor

NWO stimuleert met het programma “Groen – Fundament voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw” nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Die moeten de kennisbasis versterken en de toepasbaarheid van de kennis in de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vergroten. Het onderzoek moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land- en tuinbouwsysteem als geheel en biedt aanknopingspunten voor een kringloopbenadering van productie, verwerking, gebruik tot hergebruik. De inhoudelijke focus van het programma ligt op vijf onderwerpen met een sterke onderlinge samenhang: duurzame bodem en teeltmedia, plant en wetenschap, gezonde voeding, duurzame ketens en robuuste systemen voor agro-horti-food, en bioeconomie. Verbindend element in het programma is duurzaamheid van het agrarische productiesysteem, leidend tot een biobased economie.

Meer informatie en aanvraagformulier vindt u hier .