Wageningen UR en TNO zoeken partners voor onderzoek naar verwaarding eiwitstromen

Op 1 april is het innovatieprogramma ‘Biorefinery for raw materials and flexibility’ van Wageningen UR Food & Biobased Research en TNO van start gegaan. Onderdeel van dit programma vormen 3 samenhangende onderzoeksprojecten waarin onderzoek naar verwaarding van eiwitstromen voor voedsel- en technologische toepassingen centraal staat. Binnen dit onderzoek is ruimte voor nieuwe partners.

De onderzoeksprojecten richten zich op 3 reststromen met perspectief: bladmateriaal, perskoek van oliezaden en bijproducten uit de vis- en vleesindustrie. Voor bedrijven en overheden die interesse hebben in verwaarding van dit type reststromen, óf met een specifieke interesse in eindproducten op basis van eiwitten, ontwikkelen Wageningen UR Food & Biobased Research en TNO kennis en technologie die de inzetbaarheid van resteiwitten in voedsel en technologische toepassingen zal verhogen. Partijen kunnen nu instappen in dit vooralsnog tweejarige onderzoeksprogramma, dat voor de zomer van 2015 van start gaat.

Om tot slimme marktcombinaties te komen, werken Wageningen UR Food & Biobased Research en TNO met een brede benadering om nieuwe waardeketens te onderzoeken voor deelnemende bedrijven en overheden. Vanuit de specifieke kennisbehoefte van deelnemende partners wordt gekeken naar verschillende vraagstukken, zoals die rondom functionaliteit, stabiliteit en veiligheid van eiwitstromen. Afhankelijk van de behoefte van deelnemende bedrijven en overheden ontwikkelen de onderzoekers de meest relevante combinatie van beschikbare technologieën om optimaal, hoogwaardig gebruik van eiwitrijke reststromen te kunnen maken. Vanuit een breed spectrum van technologieën wordt toegewerkt naar maatwerkvragen van bedrijven, zodat het onderzoek antwoord geeft op specifieke vraagstukken en aanvullende waarde voor partners genereert.

Blad en loof, maar ook reststromen uit perskoeken, of bijproducten uit de vis- en vleesindustrie, zijn een belangrijke bron van eiwitten. Wageningen UR Food & Biobased Research en TNO hebben jarenlange ervaring met de verwaarding van reststromen en voedseltoepassingen. Door kennis en expertises te bundelen en verschillende disciplines bij elkaar te brengen willen beide onderzoeksorganisaties nieuwe toepassingen voor eiwitstromen verkennen. Daarbij wordt uitgegaan van de meest hoogwaardige toepassing, niet alleen voor voedsel, maar ook voor diervoeding en technologische toepassingen. Eiwitten spelen een belangrijke rol in voedingsmiddelen en veevoerproducten, maar kunnen ook geschikt zijn voor technologische toepassingen, zoals coatings, lijmen en groene chemicaliën. De verwachting is dat de markt voor deze groene grondstoffen de komende jaren gaat groeien.

Geïnteresseerde bedrijven en overheden kunnen zich aanmelden tot 30 mei. Meer informatie is terug te vinden op de website van Wageningen UR. ‘Biorefinery for raw materials and flexibility’ is één van de samenhangende innovatieprogramma’s (SIP’s) van TNO en Wageningen UR Food & Biobased Research. De onderzoeksorganisaties hebben als doelstelling in de toekomst hun kennis en expertise te bundelen op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek. Dit biedt marktpartijen en overheid meerwaarde doordat zij maar bij één loket hoeven aan te kloppen om gebruik te kunnen maken van de complementaire expertises van TNO en Food & Biobased Research. Op 1 april startten de eerste 2 programma’s waarin die één-loket functie voor toegepast onderzoek nadrukkelijk tot uiting komt. Dit zijn de programma’s ‘Customised processed food for quality and health’ en ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’.

bron: AgriHolland en Wageningen UR, 07/04/15