Europese norm voor bepaling bio-based gehalte met material balance methode

CEN heeft normontwerp prEN 16785-2 ‘Bio-based producten – Bepaling van het bio-based gehalte met gebruik van de material balance method’ opgesteld. Deze norm beschrijft hoe met een massa balans-methode de in- en uitgaande stroom van biobased materiaal in een proces kan worden berekend. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot en met 25 mei. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse (NEN-EN) norm.

Dit normontwerp gaat over de bepaling van het bio-basedgehalte (van bio-based producten) en beschrijft de zogenaamde material balance-methode. Deze methode, zoals aangeduid in prEN 16785-2, beschrijft een massa balans-methodiek voor de berekening van de ingaande en uitgaande stroom van biobased materiaal in een proces. Dit resulteert in een nauwkeurige traceerbaarheid (gedurende het proces) van het fysiek aanwezige biobased materiaal in het (tussen- en eind)product. Het geclaimde biobased-gehalte kan worden gevalideerd aan de hand van analyse.

Vanuit de NEN-normcommissie 310 031 ‘Bio-based producten’ is een aantal belanghebbende partijen uit het Nederlandse bedrijfsleven direct betrokken bij de ontwikkeling van de normen op dit gebied. Via deze normcommissie wordt het Nederlandse commentaar op de Europese en mondiale conceptnormen voor bio-based producten verzorgd. Belanghebbenden die willen meebeslissen of hieraan willen meewerken, kunnen lid worden van de NEN-normcommissie.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot en met 25 mei commentaar indienen op prEN 16785-2 ‘Bio-based producten – Bepaling van het bio-based gehalte met gebruik van de material balance method’. Het invulformulier voor commentaar kan per e-mail worden opgevraagd bij Linda Helwig: linda.helwig@nen.nl.
De aangeleverde commentaren worden door de NEN-normcommissie besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, over het normalisatieproces, of deelname aan de NEN-normcommissie ‘Biobased producten’: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.