Wageningen UR wil consumentenacceptatie biobased voedselverpakkingen nader onderzoeken

Welke wensen hebben consumenten rondom biobased verpakkingen van voedselproducten? En hoe kan dit de positie van een merkproduct versterken? Om die vraag te beantwoorden, is Wageningen UR op zoek naar bedrijven om samen een publiek-privaat samenwerkingsprogramma te starten. Om gericht over te schakelen is meer duidelijkheid nodig over de consumentenperceptie van biobased verpakkingen in de foodsector. Op basis daarvan kunnen bedrijven beter gefundeerde beslissingen nemen: Hoe positioneer ik het product in de markt? Welke technische innovatie is nodig om duurzame biobased verpakkingen te ontwikkelen? En hoe draagt de verpakking bij aan oplossingen voor duurzaamheidsissues die consumenten en NGO’s belangrijk vinden?

Het lopende Europees onderzoek Open-Bio lijkt erop te duiden dat consumenten wisselend reageren op verschillende hoeveelheden biobased ‘content’ in de verpakkingen. Onderzoekers zien verschillen tussen de diverse A-merkproducten, maar ook tussen A-merkproducten en huismerken. Het ‘biobased’ verhaal van een product is bepalend voor het beeld dat het oproept bij consumenten. Dit voorlopige onderzoeksresultaat maakt duidelijk dat biobased content in verpakkingen invloed heeft op de perceptie van consumenten en dat er verschillen in perceptie zijn. Het is echter niet duidelijk hoe die verschillen te verklaren zijn en wanneer ze te verwachten zijn.

Meerwaarde

Een biobased verpakking is over het algemeen duurder dan haar niet-biobased equivalent. Daartegenover staat dat biobased verpakkingen meerwaarde hebben. Via consumentenonderzoek willen onderzoekers van Wageningen UR vaststellen wat die meerwaarde in de ogen van de consument precies is. Als dat duidelijk is, kunnen bedrijven een betere vertaalslag maken naar de positionering in de markt en de claims waarmee zij hun producten onderbouwen. Ze kunnen dan ook gerichter investeren in technische innovatie en hun communicatie over biobased verpakkingen.

LEI Wageningen UR en Wageningen UR Food & Biobased Research roepen verpakkingsproducenten, A-merkfabrikanten, retailers en brancheorganisaties op zich vóór 11 mei, aan te sluiten bij de publiek private samenwerking. Wageningen UR dient het voorstel op 18 mei in bij de Topsector Agri & Food.