Harry de Vries boegbeeld van stichting kiEMT neemt afscheid

Na tien innovatieve jaren als directeur van stichting kiEMT (Kennis en Innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) neemt Harry de Vries per 1 juli 2015 afscheid. Harry de Vries, oud-president-directeur van BASF Nederland en oud-voorzitter van de OKA was de eerste voorzitter van het kiEMT bestuur. “Ons explicietedoel als stichting kiEMT was én is de creatie van werkgelegenheid. En dit doet kiEMT de afgelopen 10 jaar samen met bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden uit de provincie Gelderland. Met als gemeenschappelijk doel het innovatieve klimaat in de EMT sector te versterken door middel van kennistransfer, netwerkvorming en promotie om meer economische activiteit in de provincie te genereren” aldus De Vries.

Het is niet overdreven te stellen, dat stichting kiEMT onder leiding van De Vries een majeure bijdrage heeft geleverd om de EMT sector in Gelderland en met name in Arnhem op de kaart te zetten. Praktisch gesproken zijn er het afgelopen decennium via kiEMT 175 nieuwe EMT-bedrijven opgericht, 130 bedrijven ondersteund, zestig leningen verstrekt, tien innovatielabs opgezet en zijn er zeker duizend matches tot stand gekomen.

KiEMT kent een aantal succesvolle projecten zoals de EMT Innovatiemotor en de EMT Valorisatieprogramma’s. In 2013 is het programma  GreenTechAlliances, powered by kiEMT van start gegaan. Het Topsector- ontwikkelingsprogramma voor de Energie- en MilieuTechnologie en Biobased Economy in Gelderland. Een initiatief van stichting kiEMT en de provincie Gelderland.

Daarnaast kan de Jan Terlouw Innovatieprijs, dé jaarlijkse innovatieprijs van stichting kiEMT om (duurzame) innovaties en nieuwe bedrijvigheid op EMT gebied in Oost Nederland een extra impuls te geven niet ongenoemd blijven.

KiEMT een sterk kennis en innovatienetwerk

“Vanaf het allereerste begin is gebleken, dat het bedrijfsleven en met name ook de grote bedrijven, belangstelling hadden voor de opbouw van een kennis en innovatienetwerk’’ aldus De Vries. Enerzijds werd duidelijk, dat het platform, dat stichting kiEMT opbouwde voorzag in een behoefte. Anderzijds hadden ook de statuten een innovatief karakter. Hierin is vastgelegd, dat de participerende bedrijven een beslissende stem hebben in het beleid en beschikken over het budgetrecht, hoewel dit bij een stichting normaliter niet het geval is.

Het aantal deelnemende bedrijven (ook van buiten de EMT-sector) en kennisinstellingen is inmiddels gegroeid tot bijna 225. Bijzonder is ook het aantal bedrijven uit Overijssel dat zich heeft aangesloten bij stichting kiEMT. Ook alle universiteiten en Hogescholen in Gelderland en Overijssel, die EMT in het pakket hebben participeren binnen de stichting. De Vries: “De afgelopen 10 jaar heeft kiEMT een substantiële bijdrage geleverd aan de vitaliteit van de Gelderse economie en daar ben ik trots op!”

Opvolging Harry de Vries

Per 1 juni 2015 neemt bestuurslid Jan Emmerzaal de dagelijkse leiding van stichting kiEMT op zich. Emmerzaal is geen onbekende in de EMT sector, momenteel is hij programme director van het Green Energy Initiative binnen de Universiteit Twente. En in het verleden heeft hij binnen de TU-Delft gewerkt bij o.a. MicroNed, het Valorisation Centre en binnen diverse publiek-private onderzoeksconsortia. Vanaf mei 2009 was hij zakelijk directeur van het UT onderzoeksinstituut IMPACT.