Testen biobased geleiderail op Grevelingendam

Rijkswaterstaat en een MKB consortium plaatsten vandaag op parkeerplaats de Westkop op de Grevelingendam een prototype geleiderail gemaakt van biobased materiaal. De aanleiding is het uitlogen van zink van traditionele geleiderails en de wens van Rijkswaterstaat om de duurzaamheid van infrastructu¬rele producten te verbeteren. In samenwerking met een groep MKB bedrijven is het prototype nieuwe, biobased geleiderail ontwikkeld. Deze geleiderail is vrijdag 1 mei officieel geplaatst door Rijkswaterstaat en de MKB bedrijven, onder leiding van Millvision.

Natuurlijke grondstoffen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een groep, kennisintensieve MKB bedrijven een geleiderail op basis van natuurlijke grondstoffen ontwikkeld. Deze geleiderail is niet gemaakt staal en zink, maar van biobased producten gebaseerd op natuurlijke grondstoffen afkomstig van bermgras, vlasvezels en bio-kunststof gemaakt van reststromen uit de aardappelverwerkende industrie. De 1.0 versie is een prototype en wordt nog verder verbeterd en aangepast. De geleiderail is 25 meter lang en staat in de berm van de parkeerplaats op de Grevelingendam.

Testen

Voordat een biobased geleiderail dienst kan doen als geleiderail langs rijkswegen, moet voldaan worden aan diverse eisen. Daarom wordt gedurende 2015 en 2016 deze geleiderail getest op o.a. weersinvloeden. Na de tests wordt de geleiderail waar nodig aangepast en verbeterd. Rijkswaterstaat en de MKB bedrijven hopen met deze proef de ontwikkeling en innovatie van bio gebaseerde pro¬ducten in de regio stimuleren en de marktintroductie van biobased producten te versnellen.

Samen werken aan innovatie

Met het Corporate innovatieprogramma wil Rijkswaterstaat beter presteren: duurzamer, veiliger en goedkoper. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de functionaliteit van de bestaande infrastructuur vergroten. Dit lukt ons niet alleen. Samenwerking tussen overheid, marktpartijen en kennisinstituten is een basisvoorwaarde. Want technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het Corporate innovatieprogramma brengt daarom kennis, innovaties en partners bij elkaar. Samen brengen we toekomstige opgaven en kansen in kaart, verlagen we drempels en stroomlijnen we processen.