Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

26
Mei
Gepost door Redactie

Wageningen UR start consumentenonderzoek naar biobased verpakkingen

Gepubliceerd op 26 mei 2015

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen gaat. Maar hoe denkt de consument daarover? Welke wensen hebben consumenten rondom biobased verpakkingen van voedselproducten? Om achter antwoord op deze en andere vragen omtrent dit onderwerp te komen start Wageningen UR een onderzoek naar de mening van consumenten. Zij zijn hiervoor op zoek naar bedrijven om een publiek-private samenwerking mee aan te gaan.

“Biobased verpakkingen bieden voedselproducenten en retailbedrijven kansen om hun producten duurzamer te maken en om hun merk en marktpositie te versterken,” zegt Christiaan Bolck, programmamanager Biobased Materials bij Wageningen UR Food & Biobased Research. “Zo heeft Coca Cola een fles op de markt gebracht die deels gemaakt is op basis van suikerriet en zet Danone verschillende biobased verpakkingen in, die onder meer gemaakt zijn op basis van polymelkzuur. Andere bedrijven overwegen deze stap ook te zetten, maar hebben vaak nog veel vragen.”

Onderzoek
Die vragen kunnen ontrafeld worden door meer onderzoek. Met dat onderzoek kan meer duidelijk komen voor producenten die op het moment staan om over te stappen. Hoe positioneer ik het product in de markt? Welke technische innovatie is nodig om duurzame biobased verpakkingen te ontwikkelen? En hoe draagt de verpakking bij aan oplossingen voor duurzaamheidsissues die consumenten en NGO’s belangrijk vinden?

“Het lopende EU-onderzoek Open-Bio wijst tot nu toe uit dat consumenten wisselend reageren op verschillende hoeveelheden biobased ‘content’ in de verpakkingen,” aldus Marieke Meeusen van LEI Wageningen UR. “We zien verschillen tussen de diverse A-merkproducten, maar ook tussen A-merkproducten en huismerken. Het ‘biobased’ verhaal van een product is bepalend voor het beeld dat het oproept bij consumenten. Dit voorlopige onderzoeksresultaat maakt duidelijk dat biobased content in verpakkingen invloed heeft op de perceptie van consumenten en dat er verschillen in perceptie zijn. We weten echter nog niet hoe die verschillen te verklaren zijn en wanneer ze te verwachten zijn. Dat is nog onontgonnen terrein.”

Vertaalslag
Een ding staat in ieder geval vast: een biobased variant van een verpakking is nog vaak duurder dan een ‘gewone’ verpakking. “Daartegenover staat dat biobased verpakkingen meerwaarde hebben. Via consumentenonderzoek willen we vaststellen wat die meerwaarde in de ogen van de consument precies is. Als we dat weten, kunnen bedrijven een betere vertaalslag maken naar de positionering in de markt en de claims waarmee zij hun producten onderbouwen. Ze kunnen dan ook gerichter investeren in technische innovatie en hun communicatie over biobased verpakkingen. Stel dat de klant zichtbare vezels in de verpakking op prijs stelt, dan kun je daar als bedrijf je productieproces op afstemmen.”

Het onderzoek gaat als het goed is in het begin van 2016 van start. Er moet nog goedkeuring gegeven worden, maar dat zal volgens Bolck geen probleem zijn. “Er is meer dan genoeg animo.”  VerpakkingsProfs zal uiteraard verslag doen van (tussentijdse) onderzoekresultaten.

Bron: www.verpakkingsprofs.nl

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Het outdoormerk Salomon gebruikt het materiaal EcoPaXX® van DSM; een lichtgewicht biobased polyamid...

Oerlemans Plastics vervult een voortrekkersrol bij de productie en verwerking van biobased folie. Va...


Fatal error: Call to undefined function organisations_get_themes_by_name() in /home/users/biobjftp/biobasedeconomy.nl/wp-content/themes/biobasedeconomy/sidebar-bedrijven.php on line 16