Nieuws
Agenda

Meer vlas en hennep telen

Nu de pilotfase van de Green Deal Grassen en Gewassen succesvol is afgerond, willen de partijen meer schaalgrootte creëren voor de teelt van vlas en hennep. Dit is nodig om de business case rendabel te maken.

In 2013 startte de Green Deal Grassen en Gewassen. Een van haar doelen was het realiseren van een rendabele business case vanuit de biobased gedachte. “De biobased economy biedt de Amsterdamse regio kansen op extra bedrijvigheid c.q. banen. Daarnaast willen wij ons profileren op duurzaamheid en innovatie. Én door de concentratie hopen we gebruik te kunnen maken van elkaars expertise”, legt Evelien Adriaan, projectleider duurzaamheid van de Amsterdam Economic Board uit.

Stedelijk versus agrarisch

Vraag is echter: hoe verhoudt de verstedelijkte omgeving rond de hoofdstad zich tot agrarische bedrijvigheid? “Ook hier, zeker in de periferie van Amsterdam, is agrarische ruimte. Denk vooral aan braakliggende terreinen, daar kunnen tijdelijk gewassen voor biobased toepassingen op geteeld worden. Het gaat vooral om het creatieve gebruik van beschikbare grond. Bijvoorbeeld de ruimte direct rond Schiphol. Deze is minder geschikt voor bebouwing, maar leent zich wel voor agrarische initiatieven.”

Urban Solution

Dat gold ook voor de grond waarop de pilot, het project ‘Urban Solution’, is gerealiseerd. “Dit bestond uit nog niet uitgegeven gronden in Sloterdijk III. Afgelopen jaar – en ook dit jaar – wordt hier hennep en vlas geteeld en geoogst. Wat dit project zo uniek maakt is dat wij met de hele keten om tafel zitten. Van grondeigenaren tot afnemers. Dat is een bewuste keuze. Bovendien willen wij de hele plant gebruiken, ook de vezels. Dit levert verschillende toepassingen op.”

Schaalvergroting

Adriaan vertelt echter dat schaalvergroting noodzakelijk is. “We willen op ongeveer 50 hectare grond in de regio Noord-Holland en Flevoland hennep en vlas telen. Dat is nodig om het business model rendabel te maken. Hennep is een hoog gewas en vraagt om een specifieke oogstmethode. Lang niet ieder mechanisatiebedrijf of loonwerker heeft oogstmachines hiervoor in huis. Voor ons pilotproject deden we een beroep op een bedrijf uit Groningen. Door op meer gronden hennep en vlas te telen, hopen we de kosten en milieufootprint te beperken.”