Tebodin en de BioValGroup werken samen aan een biobased fabriek voor schonere brandstoffen en hoogwaardige kunstmest

Recent hebben de BioValGroup (BVG) en Tebodin, onderdeel van de Bilfinger Groep, een contract ondertekend voor het leveren van engineering services voor een semi-commerciële demonstratie fabriek, waarin biomassa reststromen schonere brandstoffen voor de energiesector moeten leveren én hoogwaardige kunstmest.

Schoner met lagere kostprijs

BVG maakt het mogelijk laagwaardige biomassa-reststromen op te waarderen tot schone, uniforme, energiepellets. In vergelijking tot houtpellets is het product schoner omdat het mineraalgehalte is geminimaliseerd en het kan tegen een lagere kostprijs geproduceerd worden. George van Bommel, algemeen directeur van de BioValGroup: “Hiermee is er potentie voor grootschalige toepassing in de energiesector, waar verontreinigingen in het verbrandingshout momenteel voor onderhoudsproblemen zorgen”. Als bijproduct ontstaat er een hoogwaardige kunstmest. Deze demonstratie fabriek gaat semi-commercieel opereren, functioneren als “center of expertise” en voor toekomstige cliënten de technologie van verschillende biomassa-reststromen testen.

Opschaling naar volledige fabriek

Tebodin begeleidt BVG bij de realisatie van het project en ziet kansen voor de opschaling naar een volledige fabriek en is daarom als partner in het project gestapt. “Het partnerschap met BVG past in de groeistrategie van Tebodin in de biobased economy”, aldus Taco Boerstra, directeur Chemie van Tebodin. BVG heeft bewust voor Tebodin gekozen vanwege de aanwezige kennis op het gebied van biochemie, de actieve rol in de biobased economy, de internationale aanwezigheid en de brede multidisciplinaire kennis. Naar verwachting wordt de fabriek begin 2016 in Amsterdam opgeleverd.
BioVal Group VOF is een samenwerking tussen BioTorTech BV en de INB Group. BioTorTech BV heeft de technologie voor het valoriseren van biomassa-reststromen ontwikkeld op de Green Chemistry Campus, bij Sabic IP laboratoria, te Bergen op Zoom.
De INB Group is een project ontwikkelaar die biobased technologieën naar de markt brengt.

Bron: Tebodin