Noord4Bio – rapport: de biobased economy in Noord-Nederland is kansrijk

De biobased economy in Noord-Nederland is kansrijk. De aanwezigheid van goede zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster en veel grondstoffen zorgen ervoor dat het Noorden een grootschalige producent en leverancier kan worden van hernieuwbare grondstoffen voor de regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder-eiwit. Dat blijkt uit het rapport ‘Noord4Bio’ dat op 4 juni is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer.

Het onderzoek komt voort uit de commissie-Willems, die de vergroeningsmogelijkheden van het chemiecluster in Delfzijl al eens onder de loep nam. Het ministerie van Economische Zaken vroeg de Wageningen Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, Greenlincs, ECN en TNO om de kansen voor de bio-economie in heel Noord-Nederland in kaart te brengen.

De onderzoekers stellen dat het Noorden moet gaan samenwerken met de Duitse grensregio Weser Ems. Uiteindelijk liggen er dan in negen clusters flinke kansen voor de regio. Kansen die ontstaan door de aanwezige kennis te combineren met een unieke combinatie van goede zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster in zowel Delfzijl als Emmen en een sterk ontwikkelde akkerbouw en veehouderij.

Lees meer in het : Noord4Bio_Eindrapport .

Bron: Groninger Krant en WUR