Biobased onderzoeksagenda aangeboden aan minister Kamp

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, ontving de nieuwe onderzoeksagenda van TKI BBE uit handen van de boegbeelden van de Topsectoren Chemie, Agri&Food en Energie afgelopen 4 juni. De agenda beschrijft de wijze waarop vanuit de topsectoren de komende 8 tot 12 jaar wordt gewerkt aan de realisatie van een biobased economy in Nederland.

De agenda bevat vier programmalijnen die de rode draad voor nieuwe biobased ketens vormen. Naast energie komen, door technische ontwikkelingen, toepassingen als chemische bouwstenen en materialen onder andere voor verpakkingen steeds dichterbij. Verbindingen tussen sectoren zijn essentieel. Kernwoord is biocascadering. Bij biocascadering wordt uitgegaan van zoveel mogelijk waardevolle verbindingen uit biomassa te halen voordat de overblijvende stroom wordt aangewend voor energiewinning. Het TKI BBE zet zich in om op korte termijn tot een efficiëntere inzet van biomassa voor energie en materialen te komen. Op de langere termijn ziet TKI BBE belangrijke kansen voor solar capturing, het rechtstreeks omzetten van zonne-energie in chemische bouwstenen. Daarbij is Nederlandse expertise cruciaal om zonne-energie veel efficiënter te gebruiken.

Economisch rendement

De onderzoeksagenda is in nauw overleg met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid tot stand gekomen. Om daadwerkelijk tot een vergroening van de economie te komen is de inzet van het bedrijfsleven cruciaal. Daarom heeft de agenda als uitgangspunt dat kennisontwikkeling moet gebeuren op thema’s waar het Nederlandse bedrijfsleven kansen ziet om tot economische waarde te brengen in Nederland. Hetzij in productie, hetzij in pilotinstallaties.

Naadloze aansluiting

Tegelijk met de ontwikkeling van de agenda hebben de kennisinstellingen (DLO, ECN en TNO) in nauw overleg een strategie opgesteld die aansluit op de onderzoeksagenda. NWO gebruikt de onderzoeksagenda voor haar wetenschapsagenda die eind dit jaar gereed is. Op deze manier ontstaat een naadloze aansluiting tussen de ambities van TKI BBE en de strategie van de kennisinstellingen.

Budget

Voor de realisatie van de agenda is jaarlijks € 34 miljoen euro publiek geld nodig. Dit betekent dat vanaf 2016 € 7 miljoen extra publiek geld vrijgemaakt moet worden. Dit bedrag loopt op tot € 15 miljoen in 2019. Uit een inventarisatie blijkt dat er voldoende commitment vanuit het bedrijfsleven is om naast elke publieke euro een private euro te leggen. In het najaar wordt duidelijk of het ministerie van Economische Zaken voldoende budget kan vrijmaken voor de realisatie van de agenda.

De volledige onderzoeksagenda is hier in te zien: Onderzoeksagenda_Biobased_Economy_2015–2027_’B4B-_biobased_voor_bedrijven,_burgers_en_beleid’ .

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI BBE) voert het cross-sectorale programma Biobased Economy uit. Dit programma is onderdeel van de Topsectoren Chemie en Energie. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de Biobased Economy in de Topsector Agri&Food.

Op de foto: Van links naar rechts: Oscar van den Brink (directeur TKI Chemie), Henk Kamp, minister van Economische Zaken, Manon Jansen (boegbeeld Topsector Energie), Aalt Dijkhuizen (boegbeeld Topsector Agri&Food). Bron: TKI BBE/Bart van Overbeeke.