Verzoek deelname onderzoek Biobased Economy

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) een opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijke effecten van de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op de veredelingssector en andere relevante sectoren, zoals farmaceutische industrie, chemie, cosmetische industrie en bedrijvigheid in het kader van de Biobased Economy (zie de adhesiebrief van EZ: EZ adhesie SEO).

Hierbij doen we een oproep aan respondenten in verband met een webenquête. De webenquête wordt in de periode van 8 t/m 28 juni uitgevoerd door SEO. In deze periode kunt u uw eventuele ervaringen in de huidige situatie met de beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en uw mening over introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht delen met SEO-onderzoekers.

Wij vragen u allen om aan de webenquête deel te nemen. U kunt zich voor de enquête aanmelden via de volgende weblink: www.seo.nl/aanmelden. Te zijner tijd krijgt u een uitnodiging voor de daadwerkelijke webenquête door SEO. Voor technische vragen over de aanmelding kunt een bericht sturen naar survey@seo.nl.

De door u gegeven antwoorden op de vragen in de enquête worden volledig anoniem verwerkt. Rapportage van onderzoeksresultaten vindt plaats op geaggregeerd niveau: de gepresenteerde resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen en bedrijven. Het rapport zal naar verwachting in het najaar door EZ openbaar worden gemaakt.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht voor en deelname aan het SEO-onderzoek.