Nieuws
Agenda

Productiewaarde Europese primaire verwerkers van plantaardige grondstoffen 66 miljard

In de EU hadden primaire verwerkers van plantaardige grondstoffen een gezamenlijke productiewaarde van €66 miljard in 2013. Primaire verwerkers verwerken grote hoeveelheden grondstoffen en maken daarvan gestandaardiseerde ingrediënten voor toepassingen in voedingsmiddelen, diervoeders, biobrandstoffen en andere biobased producten. Primaire verwerkers van plantaardige agrarische grondstoffen zijn goed voor 8% van de productiewaarde van EU voedingsmiddelenindustrie Ondanks de recessie van de voorbije jaren is de productiewaarde van de primaire verwerkers gestegen, op suiker na.

Primaire verwerking van plantaardige agrarische grondstoffen (zoals gedefinieerd in dit rapport) betreft de productie van plantaardige oliën en vetten, plantaardige eiwitten, (graan) maalderijproducten, zetmeel, suiker en cacao. In de EU zijn ongeveer 4.000 bedrijven actief in de
(industriële) primaire verwerking van plantaardige agrarische grondstoffen; het grootste deel graanmaalderijen. Het aantal bedrijven is de afgelopen jaren gedaald. Consolidatie vindt plaats door
concurrentie en benutting van schaalvoordelen. In de suikerindustrie heeft een grote daling van het aantal bedrijven en verwerkingslocaties plaatsgevonden als gevolg van de hervorming van de Gemeenschappelijke Marktordening voor suiker in 2006.

Werkgelegenheid in primaire landbouw EU

Er werken meer dan 120.000 mensen in de primaire verwerking. Werkgelegenheid voor bijna een miljoen mensen in de primaire landbouw in de EU kan worden gerelateerd aan de aanwezigheid van
de primaire verwerkingsindustrie. Daarnaast is er een indirecte werkgelegenheid voor boeren buiten de EU en andere toeleveranciers en handelaren binnen en buiten de EU.

Sleutelrol in bewaken van voedselzekerheid en voedselveiligheid

Primaire verwerkers hebben te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen die niet alleen bepalend zijn voor de toekomst van de industrie, maar de toekomst van de Europese landbouw en de biobased economy. Als belangrijke schakel in de keten verzamelt en bewerkt de primaire industrie van plantaardige agrarische grondstoffen zo efficiënt mogelijk grondstoffen. Zij heeft een sleutelrol in het bewaken van voedselzekerheid en voedselveiligheid in de EU en draagt bij aan de instandhouding en ontwikkeling van het platteland en de inkomens van boeren. De industrie is een drijvende kracht achter de biobased economy, waarmee de duurzaamheid van de gehele Europese economie wordt versterkt.

Bron: LEI Wageningen UR