Nieuws
Agenda

Europa beschrijft drie scenario’s voor de toekomstige bio-economie

In opdracht van de Europese Commissie heeft het Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) opnieuw een toekomstverkenning gemaakt, hun vierde ondertussen. Ditmaal namen ze de bio-economie onder de loep. Biomassa zet in Europa 19 miljoen mensen aan het werk, meer dan de helft in de landbouw. Vier procent van het energiegebruik en negen procent van de chemische industrie is reeds bio-gebaseerd. In de toekomst kan de bio-economie nog veel groter worden door de vraag naar hernieuwbare grondstoffen voor materialen, energie en chemie. Maar het kan even goed zijn dat andere technologieën, bijvoorbeeld zonne-energie en megabatterijen, de efficiëntieslag winnen en de vraag naar biomassa voor energie volledig wegvalt.

Dat staat in de toekomstverkenning over de bio-economie van het Standing Committee on Agricultural research (SCAR), volgens het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw.  Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the Bioeconomy: a Challenge for Europse

Professor Erik Mathijs van KU Leuven is voorzitter van het comité van (landbouw)experten dat de toekomstverkenning toegewezen kreeg door het Standing Committtee on Agricultural Research (SCAR). Hij lichtte de leidende principes voor de bio-economie toe tijdens een studiedag in Brussel. Lees hier het uitgebrachte persbericht .