Nieuws
Agenda

Het binnenklimaat verbetert door biobased bouwen

Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden bijzondere woningen gerealiseerd die milieuvriendelijk waren. Woningen met bijvoorbeeld lemen muren en stro als isolatiemateriaal. Initiatieven die velen wel kennen, maar bleven hangen in de geitenwollensokkencultuur. “Uit deze pioniersfase zijn veel nieuwe mogelijkheden, technieken en producten ontstaan die ons in staat stellen écht duurzaam te bouwen én het binnenklimaat van woningen te verbeteren”, vertelt Thomas Pijnenborgh van groenebouwmaterialen.nl. Het bedrijf van Pijnenborgh participeert in twee Green Deals: Groen Bouwen en Biobased Bouwen.

 

Green Deal Groen Bouwen

“Met de Green Deal Groen Bouwen wilden we de integrale de samenhang tussen materiaal gebruik, energie besparing, ventilatie en binnenklimaat laten zien. Met een regulerende bouwmassa en de juiste ventilatie kan installatie-arm worden gebouwd. De installaties kunnen vervolgens intelligent en geïntegreerd worden aangestuurd met bijvoorbeeld domotica op: temperatuur, CO2, luchtvochtigheid enzovoort.” Toch kwam de Green Deal Groen Bouwen niet helemaal van de grond. Achteraf zegt Pijnenborgh: “We liepen misschien iets op de troepen vooruit. Het initiatief was gebaseerd op een holistische visie en was erg breed van opzet. Wat we echter wel hebben bereikt is dat we de mogelijkheden in kaart hebben gebracht. Dat gaf veel inzicht.” Optimale isolatie? Op dit moment neigen veel bouwers naar het realiseren van woningen die optimaal zijn geïsoleerd, waardoor de ‘huid’ niet meer ademt en het binnenklimaat ongezond wordt op het moment dat installaties niet optimaal werken. “Door dampopen te bouwen en gebruik te maken van biobased producten kan je echter ‘nul op de meter’-woningen realiseren met een ‘fris’ binnenklimaat”, weet Pijnenborgh.

Green Deal Biobased Bouwen

Energie-inhoud De Green Deal Biobased Bouwen richt zich op materiaalgebruik en circulair bouwen. “Er worden nul energie gebouwen gemaakt waarbij de reguliere bouwmaterialen een zodanige energie-inhoud hebben dat de voetafdruk tijdens het bouwproces, de energiewinst tijdens gebruik ongedaan maakt. Denk aan materialen als beton, aluminium en schuimisolatiemateriaal.” Daar gaat echter in 2020 verandering in komen doordat er dan nieuwe eisen gesteld worden aan de bebouwde omgeving. “Straks zijn niet alleen de energieprestaties van gebouwen van belang, maar gelden er ook eisen ten aanzien van de energie-inhoud. Dat houdt in dat alle verwerkte materialen ook beoordeeld worden op de CO2-footprint.” Bestaande technieken Veel van die ideeën op het terrein van biobased bouwen zijn gebaseerd op bestaande technieken, legt Pijnenborgh uit. “Een halve eeuw geleden waren er al biobased huizen avant la lettre; complete Vinex wijken zoals Eva lanxmeer en Ecolonia. Wat we nu zien is dat veel architecten die ideeën weer oppakken en verwerken in hedendaagse architectuur.” Ook ‘doorsneewoningen’ kunnen met groene bouwmaterialen gezet worden. “Binnen de Green Deal Biobased Bouwen zien we dat ontwikkelingen een vlucht nemen. Daardoor is het zelfs mogelijk om zelfs een woning met erkers en in traditionele stijl energieneutraal te realiseren.” Support Toch hebben duurzame ontwikkelingen nog wel support nodig, volgens hem. “De markt is in beweging en we merken dat professionals zoeken naar de juiste materialen. Een hobbel is dat de bouw snel moet werken. De combinatie van tijdsdruk en werken met nieuwe materialen en systemen werkt belemmerend, waardoor nieuwe technieken – die soms ook nieuwe vaardigheden vereisen – moeilijk doorbreken.” Toch is hij positief gestemd. “We begonnen met een kleine groep, maar inmiddels zijn er veel partijen bijgekomen die de Green Deal ondertekenden. Daaronder zijn ook bedrijven met goede en vooruitstrevende ideeën.”

Bron: Nieuwsbrief Green Deals