DPI lanceert nieuw programma polymeerondezoek

DPI (Dutch Polymer Institute) zet zijn activiteiten voort in een nieuwe opzet. De raad van toezicht van DPI, bestaande uit voorzitter dr. Herman van Wechem en vertegenwoordigers van partnerbedrijven SABIC, Shell en Teijin Aramid en academische partners TU Delft en Rijksuniversiteit Groningen, staat unaniem achter de voortzetting van DPI. Het instituut kan hierdoor zijn sleutelrol op het gebied van vraaggestuurd polymeeronderzoek op internationaal niveau blijven vervullen met als doel innovatie en talentontwikkeling te stimuleren.

Samenwerking

Naast producenten en verwerkers van polymere materialen gaat DPI nu ook samenwerken met bedrijven in andere segmenten van de waardeketen, zoals industriële eindgebruikers. Hierdoor draagt het instituut nog beter bij aan de omzetting van kennis in concrete marktwaarde. De nieuwe opzet stelt DPI in staat beter in te spelen op de mogelijkheden van publieke programma’s zoals Horizon 2020. Diverse internationale bedrijven nemen deel aan het vernieuwde DPI programma. Zij zullen het primaire programma financieren; daarnaast blijft DPI subsidies en andere financieringsmogelijkheden benutten.
Dr. Herman van Wechem: “De leden van de raad van toezicht hebben unaniem hun goedkeuring gegeven aan het plan voor voortzetting van DPI. Zij onderkennen duidelijk het belang van het behoud van een bewezen en internationaal hoog aangeschreven platform voor vraaggestuurd pre-competitief polymeeronderzoek.”

Kennisinfrastructuur

DPI heeft in de afgelopen 18 jaar een sleutelrol vervuld in het opbouwen en onderhouden van een sterke kennisinfrastructuur via nauwe samenwerking tussen industrie en kennisinstellingen. Dr. Jacques Joosten, algemeen directeur van DPI: “Wij zijn verheugd dat onze industriële partners vertrouwen houden in de kracht van DPI om innovatie en competentieontwikkeling op het gebied van polymeren te ondersteunen en zowel de industrie als de kennisinstellingen te voorzien van een continue stroom van goed opgeleide polymeerexperts.”
Het nieuwe onderzoeksprogramma richt zich op gebieden die van belang zijn voor de industriële partners van DPI, met aandacht voor zowel het soort polymeer als de toepassingen ervan in een multidisciplinaire aanpak. DPI zal verder blijven bouwen aan competenties op deze gebieden via zijn samenwerking met vooraanstaande onderzoeksgroepen aan universiteiten over de hele wereld.
Innovatie en competentieontwikkeling op het gebied van polymeren zal in de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen bij duurzame ontwikkelingen en bij het aangaan van de vele industriële en maatschappelijke uitdagingen, zoals grondstoffengebruik, hergebruik van materialen en klimaatbeheersing. Samenwerking op het gebied van onderzoek maakt het mogelijk om te werken aan vernieuwingen voor de toekomst die verder gaan dan de individuele innovatieprogramma’s van de partners.

Bron: http://www.dpivaluecentre.nl/