Cursus Biomassa in de Bio-Economy

In de Bio-Economy wordt biomassa optimaal ingezet als grondstof voor voeding, veevoeding en voor productie van elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen, chemicaliën en andere producten. De term Biobased Economy wordt gebruikt voor de groep van niet voedingstoepassingen. Steeds meer zien we in de wereld dat we de verbanden tussen al deze toepassingen moeten begrijpen om efficiënt en economisch met de schaarse grondstoffen om te gaan. Dit biedt ondernemers veel kansen, maar is ook lastig vanwege de grote diversiteit aan aspecten die een rol spelen. Deze cursus – zie ook de Folder Biomassa_def – biedt u de kennis en inzichten om deze afwegingen goed te kunnen maken. De data zijn 20 en 21 april a.s.

Aanpak cursus biomassa in de Bio-Economy

Biomassa is buitengewoon divers in voorkomen en samenstelling en kan op vele manieren geproduceerd worden. Inzicht in de technische mogelijkheden en duurzaamheid veranderen voortdurend, evenals de regels en stimuleringsmaatregelen van lokale, nationale en de Europese overheden. Daarnaast vindt er steeds meer een verschuiving plaats in focus van inzet van biomassa voor energie, naar inzet van biomassa voor hoogwaardiger toepassingen zoals veevoeding, materialen en chemie. Deze cursus gaat uitgebreid in op al deze ontwikkelingen en belicht de actuele aspecten.

Om de kansen in de Bio-Economy optimaal te kunnen benutten is inzicht in dit brede speelveld nodig. Hiermee kunt u, als speler in de agro-industrie uw rol als leverancier van biomassa of als producent van energie, biobrandstoffen en chemicaliën beter positioneren. Hoeveel biomassa is er beschikbaar? Welke energieconversieopties zijn er en wat bepaalt de kwaliteit en dus de marktprijs?

Hoe werken de verschillende conversieopties en welke fysieke eisen stellen deze? Welke chemicaliën kan je het beste uit biomassa maken? Welke duurzaamheidseisen worden er nu gesteld en welke in de toekomst? Wat zijn komende ontwikkelingen in regels en technologie en hoe moet u daarop anticiperen?

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van de Bio-Economy: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en faciliterende bedrijven en instellingen worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Meer informatie vindt u hier .