Decentrale, kleine bioraffinage kansrijke ontwikkeling voor agrarische sector

Op 9 maart wordt er bij Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat een bijeenkomst gehouden over decentrale bioraffinage. Daar zullen ook de eerste resultaten van een haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd. Kleinschalige of decentrale bioraffinage of het produceren van halffabricaten voor verdere raffinage, is voor de primaire agrarische sector een kansrijke ontwikkeling. Afgelopen perioden is er vanuit de ‘Biobased Innovations Garden Rusthoeve’ een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en wensen vanuit decentrale bioraffinage. Op de bijeenkomst worden de resultaten tot nu toe gepresenteerd en ook zullen ondernemers die bezig zijn met decentrale bio raffinage zich presteren.

Met de mogelijkheid tot het (deels) raffineren van land en-tuinbouw producten op of rond het erf ontstaan nieuwe interessante ketens en business proposities voor boer en tuinder, aldus de organisatie van de bijeenkoomst. Ondanks de grote potentie is de markt nog onbekend en de technologie nog in de R&D fase dan wel onvoldoende ontwikkeld. De brug van lab-fase/demo schaal naar het primaire boeren- of tuinders bedrijf is er momenteel nog één te ver, ondanks dat zowel technologie als markt hier behoefte aan hebben.

Testen van mogelijkheden kleinschalige bioraffinage

De huidige boeren- en tuinbouwbedrijven zijn niet ingericht op (kleinschalige) bioraffinage. De Rusthoeve zou het podium kunnen bieden aan (MKB) bedrijven en onderzoeksinstellingen om technieken en biomassabronnen te kunnen testen op boeren- en tuinderspraktijkniveau. De Rusthoeve heeft de beschikking over vele soorten biomassa mede door de aanwezigheid van de Biobased Innovation Garden wat het voor MKB/onderzoeksinstellingen interessant maakt om technieken (tijdelijk) te vestigen bij de proefboerderij. De Rusthoeve kan ook voor de eigen biomassa stromen bioraffinage toepassen wat de waarde van die stromen zal doen stijgen.

De afgelopen periode is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een groot aantal diepte interviews te houden bij verschillende leveranciers van verschillende technieken. Dit heeft tot interessante inzichten geleid die op de bijeenkomst met aanwezigen gedeeld gaan worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@proefboerderij-rusthoeve.nl.

Het programma start om 13.30 uur en de afsluiting is om 17.30 uur. Tijdens het programma zal Nelis van der Bok van Delphy de eerste resultaten van het onderzoek naar kleinschalige bioraffinage toelichten. Dan geeft Cor van Oers, Delphy projectleider biobased, kort de biobased-ontwikkelingen weer. Verder zal er een presentatie zijn van verschillende technieken door leveranciers. Op de locatie Rusthoeve worden meer dan 50 gewassen geteeld, getest en verwerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met afzetpartijen, onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Bron: TuinbouwCommunicatie