Resultaten ECOFERM Kringloopboerderij bekend

Op 10 maart zijn tijdens een slotconferentie de resultaten van een tweejarig onderzoek naar de haalbaarheid van de eerste ECOFERM Kringloopboerderij gepresenteerd.

Op dit bedrijf worden reststromen van een rosé kalverbedrijf, zoals mest, ammoniak, methaan, CO2 en warmte van de kalveren omgezet in eendenkroos, biogas, warm water, elektriciteit en meststoffen. Er is gekeken naar de technische en economische haalbaarheid van dit systeem.

img_0807

boerderijDe resultaten worden beschreven in het rapport “De ECOFERM Kringloopboerderij in de praktijk”.

De presentaties tijdens de conferentie kunt u via onderstaande links bekijken:

Ecoferm in de praktijk – Kees Kroes
Dynamisch eendenkroos groeimodel – Niek van den Top
Kroos als voer voor kalveren – Gert Hemke
Modelberekening ECOFERM – Chris de Visser