Biobased Industry Congres 2016 met korting

Fossiele brandstoffen worden duurder en de belasting op CO₂-uitstoot stijgt, dit is zichtbaar voor de gehele industrie. Ook is duidelijk dat dit grote uitdagingen met zich mee brengt.  Willen we een hoogwaardige biobased economie ontwikkelen in Nederland dan zullen partijen de handen ineen moeten slaan.

Management Producties organiseert donderdag 7 april het congres Biobased Industry. Al deze partijen komen samen  om de uitdagingen en kansen van een biobased industrie te bespreken.

Randvoorwaarden

Verduurzaming van de industrie is onvermijdelijk, de vraag is of biobased hiervoor de oplossing is. Welke randvoorwaarden zijn aan een biobased industrie verbonden? Een gezonde businesscase is in ieder geval belangrijk. Hoe haalbaar is dit? Directeuren van o.a. Cargill, Yara en DSM gaan hierover in gesprek.

Innovatieve projecten

De biobased sector is continu in ontwikkeling. Innovaties zijn van essentieel belang voor de toekomst. Deze middag worden 3 veelbelovende projecten belicht. Ross Gordon, Operational Director Photanol, vertelt over het omzetten van CO2 in organische verbindingen. Yede van der Kooij licht het PHARIO project toe en Niels Schenk, COO BioBTX, presenteert over de ontwikkeling om chemische bouwstenen uit biomassa te maken.

Ambitieuze overheid

Er liggen voor Nederland volop kansen bij de ontwikkeling van een hoogwaardige biobased economy. Een ambitieuze overheid die haar verantwoordelijkheden hier voor neemt is onmisbaar. In een interview met Stientje van Veldhoven en Liesbeth van Tongeren praten we hier verder over.

Aanbod lezers Biobased Economy

De bijeenkomsten van Management Producties zijn gericht op leidinggevenden die geïnspireerd willen worden door collega’s uit het vakgebied. Uitwisselen van ideeën en toekomstvisies staan voorop, naast het netwerken met collega’s op directie niveau. Ook benieuwd naar dit congres? Lezers van Biobased Economy kunnen een plaats reserveren met € 50,- korting. Schrijf in op www.biobasedcongres.nl en vermeld de kortingscode BE50.