Nieuws
Agenda

Kloppend BIO-HArT voor aromaten

Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de hedendaagse chemische industrie. Niet alleen om brandstoffen, basischemicaliën of polymeren te kunnen produceren, maar ook om polymeer additieven, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren te creëren. Zo goed als alle aromatische bouwstenen worden uit de steeds schaarsere fossiele grondstoffen gehaald. Daarom is het belangrijk om een technologie te ontwikkelen die de huidige aromatische bouwstenen uit de chemische industrie vervangt door een alternatieve grondstof. Schaliegas is een opkomend alternatief, maar in tegenstelling tot de bekende fossiele bronnen ontbreken hierin aromatische verbindingen.

‘Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie’ (BIO-HArT) haakt in op de transitie naar een biogebaseerde economie. Het project maakt deel uit van Biorizon, het Centrum voor Open Chemische Innovatie in Bergen op Zoom. Er zullen procesopstellingen in Gent, Antwerpen, Bergen op Zoom en Geleen opgezet worden. Deze locaties zijn complementair en zullen elk op hun eigen expertise worden ingezet. Tussen de locaties wordt personeel en kennis uitgewisseld. Door het ondersteunen van ‘Bio-HArt’ levert Interreg Vlaanderen-Nederland een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van de Vlaams-Nederlandse grensregio als toplocatie voor de omschakeling naar een meer duurzame biogebaseerde economie en een efficiënte omgang met hulpbronnen.

Op 14 maart keurde Interreg Vlaanderen-Nederland, het Europees subsidieprogramma voor Vlaams-Nederlandse samenwerking, vier nieuwe projecten goed. Voor maar liefst 25 miljoen euro – cofinanciering inclusief – wordt grensoverschrijdende innovatie gestimuleerd. Dit via een tweede editie van ‘Crossroads’ (19 miljoen) en het project ‘BIO-HArT’ (6 miljoen). Het budget voor arbeidsmobiliteit wordt voor een eerste keer benut, met de goedkeuring van ‘REVIVAK’, dat zich richt op ambachten. Binnen het thema energie is groen licht gegeven aan ‘See2Do!’, een demonstratieproject voor energie-efficiëntie.

Met deze goedkeuringen wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 31.6 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt een bedrag van 14.2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.