Monitoring Biobased Economy 2015

Het rapport ‘Monitoring Biobased Economy 2015’ (maart 2016) brengt de kwantitatieve gegevens van de Biobased Economy in Nederland in kaart met betrekking tot marktontwikkeling, innovatie, toegevoegde waarde, ontwikkeling van netwerken en de regionale ontwikkeling. Gebaseerd op de groei van het gebruik van biomassa kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een gestage groei van de Biobased Economy. Ondernemers geven aan dat de groei desondanks geremd wordt door o.a. de aanhoudende lage prijs van fossiele olie. Er is een groeiend aantal bedrijven en instellingen actief in de sector. Een analyse van de bedrijfsinvesteringen geeft aan dat de biobased markt zich in de opstartende fase bevindt.

Uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, door RVO.nl

In ‘The biobased economy and the bioeconomy in the Netherlands’ (februari 2016) vergelijkt Biomass Research het beleid, onderzoek en marktontwikkelingen op BBE en BE gebied in Nederland met Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Er blijken in Nederland veel bedrijven met BBE bezig te zijn, maar qua omzet in de bio-economie (breder dan BBE, namelijk inclusief food en feed) hoort Nederland tot de kleinere spelers. Uitgevoerd in opdracht van RVO.nl

 

Download hier: Monitoring Biobased Economy NL 2015 Hoofdrapport dd 8-3-2016 standaard

Download hier de Engelse versie: Netherlands position biobased economy_FBR Biomass Research_2016_final