Onderzoek: biobased gerelateerd onderwijs binnen hbo en mbo

31 hbo- en 3 mbo-opleidingen bieden nu al biobased gerelateerd onderwijs aan. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek dat het Centre of Expertise Biobased Economy eind 2015 uitvoerde in opdracht van RVO.nl en in samenwerking met TKI-BBE.

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) – onderdeel van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences – voerde een inventariserend onderzoek uit naar biobased gerelateerd onderwijs en toegepast onderzoek binnen het hbo en mbo in Nederland. Het onderzoek komt voort uit de Human Capital Agenda van de Topsector Energie.

Belangrijkste conclusies

Het CoE BBE wil kennis van, onderwijs over én onderzoek naar biobased economy bevorderen. Het blijkt dat 31 verschillende hbo-opleidingen biobased gerelateerd onderwijs aanbieden. In de afgelopen 3 jaar zijn 7.026 studenten ingestroomd en 3.900 studenten uitgestroomd die in aanraking zijn gekomen met biobased. Landelijk volgen jaarlijks ongeveer 350 studenten een specifieke biobased minor. Vier minoren richten zich specifiek op biobased energy. Op het mbo zijn 3 verschillende opleidingen met biobased gerelateerd onderwijs. Daar zijn in de afgelopen 3 jaar 380 studenten ingestroomd en 114 uitgestroomd. Met de uitkomsten van het onderzoek werd een database ontwikkeld.

Marktvraag groter dan aanbod van studenten

“Mooie cijfers”, vindt Johan Raap, als lector Biobased Economy bij het CoE BBE en tevens werkzaam als milieu- en biomassatechnoloog bij Royal Cosun. “Toch is er veel meer vraag uit de markt dan dat er studenten zijn. Bedrijven die stages en afstudeeropdrachten aanbieden of banen hebben voor net-afgestudeerden staan te springen om een grote aanwas. Voor studenten liggen er op biobased-gebied veel kansen.” Naast de in- en uitstroom richtte het onderzoek zich op de inbedding in onderwijs en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij biobased onderwijs en onderzoek. “Neem bijvoorbeeld de resultaten afkomstig uit minoren”, zegt Raap. “Daar gebeurt na de eindpresentaties van studenten soms te weinig mee. Hartstikke zonde, want niet zelden lenen de conclusies zich prima voor vertaling naar de praktijk.”

Onderwijs en praktijk verbinden met database

Raap stelt dit onderzoek zich gemiddeld elke 2 jaar zou moeten herhalen. “Dan weet je waar je staat en kun je een gerichte strategie uitzetten.” Het onderzoek beveelt tevens aan om niet alleen de aanbodkant (opleidingen en studenten), maar ook de kwalitatieve en kwantitatieve vraagkant vanuit het bedrijfsleven te inventariseren. “Op die manier kunnen onderwijs en praktijk ook een inhoudelijke biobased samenwerking met elkaar aangaan”, vervolgt Raap. “Met de database is daarvoor een eerste stap gezet.”

Lees het eindrapport Onderzoek Human Capital Agenda Biobased Economy CoE BBE