Nieuws
Agenda

Verslag eerste dag BIOECONOMY Utrecht 2016

Gisteren en vandaag vindt BioEconomyUtrecht2016 plaats in Utrecht. Het doel van BioEconomyUtrecht2016 is om de behoeften van de Europese BioEconomy te detecteren. Hoe kunnen we samen de BioEconomy verder brengen? Gisteren werden interessante sprekers uitgenodigd van verschillende Europese landen om het publiek te inspireren. Vandaag worden stakeholders van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden uitgenodigd hun ervaringen en deeen te delen in de BioEconomy. Deze twee dagen dienen als input voor een manifest over de Europese BioEconomy.

Gisteren vond de eerste dag plaats waar verschillende inspirerende sprekers hun visie deelden over de BioEconomy. De dag werd ingeleid door Wiebe Draijer http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/wiebe-draijer , voorzitter van de Rabobank Executive Board, en het publiek werd welkom geheten in het Rabo gebouw in Utrecht.

Na wat praktische informatie van de dagvoorzitter Jan Staman, http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/jan-staman, voormalig directeur Rathenau Institute, werd Robert Jan Smits, Directeur Generaal van DG Research and Innovation van de Europese Commissie, op het podium gevraagd als eerste spreker van de dag. Hij stak gelijk positief van wal: “Nederland is een van de toonaangevende landen in de transitie naar een BioEconomy”. Hij benadrukt in zijn verhaal dat als Europa van invloed wil zijn op wat gaat gebeuren in de BioEconomy, dan Europa moet investeren. Hij zegt dan ook: “U kunt rekenen op de Europese Commissie om te investeren in de BioEconomy”. Voor hem is deze conferentie een belangrijke mijlpaal in het creëren van een BioEconomy stakeholder manifest.

Berthold Leeftink, DG Ministerie van Economische Zaken Nederland, sprak na Smits en zei: “de BioEconomy zal de sleutel zijn naar een duurzame wereld”. Belangrijk hierin is om de prijs kloppend te krijgen en alternatieven voor fossiele grondstoffen te subsidiëren. Daarnaast pleit hij voor het opheffen van belemmeringen voor regelgeving om een BioEconomy te realiseren.

Vervolgens nodigde Staman de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen uit op het podium. Hij gaf concrete voorbeelden hoe Utrecht zich inzet voor een BioEconomy: “Het organische afval van Utrechtse bewoners wordt gebruik om groene energie te creëren in Utrecht”, vertelt Van Zanen. “Utrecht wil graag zowel een operatieve basis zijn als een bondgenoot in de BioEconomy”.

Louise Fresco, President van de Wageningen Universiteit was de volgende spreker. Zij vertelde dat er op dit moment grote veranderingen plaatsvinden die voor de BioEconomy als bouwstenen fungeren. Als eerst de snelle veranderingen in genomics, daarnaast de ontwikkeling van big data en het samenbrengen in hoe ecosystemen werken. Hierop kan de BioEconomy gebouwd worden. Ze onderlijnd dat er geinvesteerd moet worden in het optimaliseren van fotosynthese voor de biobased economy en dat het gebruik van biomassa in onze economieën moeten optimaliseren. Voor haar is de BioEconomy het optimaliseren van de biomassa die we al hebben. Veel landmassa is niet geschikt voor voedsel waardoor dit gebruikt kan worden voor de BioEconomy en 90% van de biomassa in de wereld ligt in zee. Hier zijn kansen en we moeten innoveren, aldus Fresco. Wel benadrukt ze dat in het verleden kansrijke technologieen zijn gesneuveld doordat wetenschappers in hun ivoren toren zaten en de maatschappij niet hadden betrokken. Ze zegt “Let’s do it right this time” en stelt een stakeholder model van dialoog met de samenleving voor.

Christine Lang, Germany Bioeconomy Council, startte met de statement dat de BioEconomy de combinatie is van het menselijk leven met de natuur. Zij vertelde als volgende inspirerende spreker over de hoekstenen van de BioEconomy:

 1. De potentie van biologische middelen
 2. Het aanpakken van maatschappelijke behoeften
 3. Digitalisering en convergentie van technologieen
 4. Interdisciplinair onderwijs & onderzoek
 5. Waarde netwerken en cross-sectorale innovatie
 6. Circulaire Economie nadert
 7. Richtlijn in beleid: BioEconomy, duurzame ontwikkeling en klimaat actie

Ook zij benadrukt het belang van het krijgen van steun van de samenleving en het krijgen van buy-in van de samenleving. “We moeten naar de mensen luisteren”, aldus Lang. Europa is sterk in research and development in de BioEconomy. Er zullen een aantal uitdagingen zijn voor BioEconomy ontwikkeling:

 • Support en buy-in van de maatschappij
 • Know-how
 • Kostenconcurrentievermogen
 • Monitoren en managen complexe systemen om doelconflicten op te lossen (Good Governance)

Ook stelt zij een richting voor de toekomst van de BioEconomy:

 1. Verhaal: BioEconomy draagt bij aan duurzame ontwikkeling
 2. De samenleving als drijvende kracht
 3. De internationale dimensie van de BioEconomy ontwikkeling
 4. Innovatieve gebieden/Flagship Projects

Als vraag werd haar gesteld hoe ze in contact kwam met de samenleving en zij antwoordde: “we zijn gestart met discussies met mensen, het organiseren van tentoonstellingen en we zijn in gesprek gegaan met NGO’s”.

Paneldiscussie

Na een korte pauze startte een paneldiscussie onder leiding van John Bell, directeur BioEconomy, in DG Research and Innovation van de Europese Commissie. Hij zegt dat de BioEconomy moet worden gesocialiseerd. “We hebben nu de kans om het op te bouwen van de grond af”. Het is onomkeerbaar, alles is aan het veranderen en de BioEconomy is de integrator en moet worden aangestuurd voor en door de samenleving. “De BioEconomy is realiteit, het gaat over hoe en waar niet of”, aldus Bell. Een herschikking tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving is nodig. De Europese Commissie zal in oktober een internationaal BioEconomy forum lanceren, vertelt Bell.

De paneldiscussie wordt gehouden tussen:

 • Wiebe Draijer, Voorzitter van de Raad van Rabobank: Hij stelt dat de financiele sector een aantal dingen kan doen. “Allereerst transparatie bieden over zichzelf, zo heeft de rabobank zijn CO2-footprint uitgerekend en gepresenteerd. Daarnaast moeten financiele producten ingeschakeld worden die de transitie kunnen bewerkstellingen (Groene Leningen) en als laatste is investeren in de hele supply chain belangrijk. Het is belangrijk te kijken naar wat er nodig is qua investeringen niet wat er beschikbaar is.”
 • Catia Bastioli, Directeur Novamont: “BioEconomy is een unieke gelegenheid om de economie en de maatschappij weer op elkaar aan te laten sluiten. We hebben een nieuwe mentaliteit nodig, waarin we bouwen op samenwerking en vertrouwen creeeren tussen stakeholders. Infrastructuur in lokale gebieden is ook een belangrijk element voor de BioEconomy.”
 • Pieter de Pous – Directeur EU-beleid bij European Environmental Bureau: “Alles wat we gebruiken voor de BioEconomy is afkomstig van agrarische ecosystemen. We hebben behoefte aan een fundamentele kijk op de landbouw geschikt voor het doel. Als we naar consumptie kijken moeten we meetbare doelen stellen en starten met het reduceren van CO2”.
 • Pekka Pesonen, secretaris-generaal Copa – Cogeca: “De boeren krijgen een toenemende rol voor de Europese Economie in de BioEconomy: het creeren van banen, aanpakken van klimaatverandering en een bijdrage leveren aan een groenere economie. Hoeren hebben een rol in het efficient en duurzaam gebruik van bestaande middelen en zijn de chauffeurs in een biobased plattelandseconomie om de circulaire BioEconomy in Europa te waarborgen. Nu is het noodzakelijk te investeren in het ontwikkelen van waardeketens, eerlijke ketens voor boeren, overheidsopdrachten en een ambitieuze strategie.”

Hierna was het tijd voor bezoeken aan vooraanstaande Nederlandse bedrijven in de BioEconomy.

Van 18:00 tot 21:00 vond de netwerkreceptie plaats met het Nederlandse Biobased netwerk.

Leuk weetje:

Het programma was gedrukt op tomatenstengels papier van Plantenstoffen.