MVI-Energie Tender 2016: informatie, inhoud & matchmaking

MVI1-energie (voorheen STEM) is met een vernieuwd innovatieprogramma gestart. Vanaf 1 juli 2016 kunt u nieuwe projecten voor de tender indienen.

De tender kent drie nieuwe programmalijnen en de focus komt te liggen op actieonderzoek. Om de nieuwe tender te introduceren en matchmaking te faciliteren, organiseren we drie themasessies. Per sessie zullen een aantal wetenschappers en ervaringsdeskundigen een van de drie programmalijnen inhoudelijk kleur geven door hun verhaal.

De sessies inspireren tot ambitieuze, goed doordachte projectvoorstellen om onze doelstelling te realiseren: versnelling van de energietransitie op zo’n manier dat we onze samenleving er duurzaam mee versterken.

Data en locatie

 • 16 juni 13.30-17.00 uur
 • 22 juni 13.30-17.00 uur
 • 30 juni 13.30-17.00 uur

Locatie Beatrixgebouw Utrecht (direct naast Centraal Station Utrecht)

 1. Realisatie van energietechnologie in de praktijk / anders omgaan met weerstand
  16 juni
  De weerstand die ontstaat bij implementatie van projecten wordt te vaak neergezet als ‘gebrek aan draagvlak’. De oplossing wordt dan gezocht in maatregelen als financiële compensatie, wat vervolgens wordt gezien als ‘omkoping’. Vernieuwende werkwijzen zijn dan ook van groot belang. Werkwijzen die recht doen aan dat waar weerstand bij betrokkenen een illustratie van is. En werkwijzen gericht op meervoudige waarde creatie voor alle betrokkenen.Met inspiratie door Marc Rijnveld – Public Mediation groep, Universiteit van Amsterdam en Linda Steg – omgevingsmanagement, Rijks Universiteit Groningen (is gevraagd).
 2. Innovatie in de keten – intermediaire organisaties
  22 juni
  Of energie-innovatie daadwerkelijk tot implementatie komt in de praktijk heeft te maken met de wijze waarop diverse actoren in de keten met elkaar samenwerken. We zoeken naar vernieuwende ketenbenaderingen en naar de rol die nieuwe intermediaire organisaties kunnen spelen op schakelpunten in het energie-innovatiesysteem.Met inspiratie door Martijn Pater – NDSM Energie en Marko Hekkert – Universiteit Utrecht.
 1. Gebruiker gedreven prototyping van energie innovatie
  30 juni
  De doorsnee consument / huiseigenaar / bedrijfseigenaar staat, gemiddeld gezien, niet te springen om nieuwe energie technologieën aan te schaffen. Dit heeft met vele factoren te maken zoals het product zelf, het systeem en de praktische kennis van de gebruiker. Onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen dat hoe vroeger in het ontwerpproces van een technologie rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld waarden van gebruikers, hoe groter de kans is dat deze daadwerkelijk wordt gekocht en benut door de gebruiker.Met inspiratie door Phuong Ngo  en Charlotte Kobus – TINH (over: Proeftuin Jouw Energiemoment), Niels Götz – 5plus1 en Christiaan Brester – LENS Energie – Herman de Zonnestroomverdeler (is gevraagd).

Globaal programma per bijeenkomst
13.30-14.00 uur Inloop
14.00-14.30 uur Welkom en toelichting op het MVI-energie programma en de tender
14.30-15.15 uur Twee à drie ‘MVI-E Talks’ – inspiratie op het onderwerp en gesprek hierover
15.15-15.30 uur Thee-/koffiepauze
15.30-16.30 uur Open Space: subgroepen worden geformeerd op basis van gespreksbehoeften deelnemers
16.30-16.45 uur Afsluiting
16.45-17.30 uur Borrel

Aanmelden

Elke bijeenkomst heeft een maximum van 40 deelnemers. Meld u aan door een mail te sturen aan MVI-Energie@demisec.nl met daarin vermelding van naam, telefoonnummer, functie en bedrijf/instelling. Geef daarbij aan voor welke bijeenkomst en datum u zich aanmeldt.

Kunt u niet komen, maar wilt u op de hoogte blijven van MVI-Energie, stuur dan een mail naar energie-innovatie@rvo.nl.

Meer informatie:

(1) Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-Energie is een dwarsdoorsnijdend thema binnen de Topsector Energie. Haar innovatieprogramma heeft als doel om met oog voor de snel veranderende sociaal-maatschappelijke context tot energie-innovaties te komen die de samenleving duurzaam versterken.