Biobased Products Innovation Plant nader belicht

De Biobased Products Innovation Plant is een omvangrijke R&D faciliteit die door onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research gebruikt wordt om innovatieve processen te ontwikkelen voor de omzetting van biomassa in biobased producten. Hiermee wordt beoogd de ontwikkeling van de biobased economie te versnellen. Samen met industriele partners, overheden en andere onderzoeksinstituten wordt biomassa ‘ontrafeld’ via bioraffinage, worden bouwstenen via chemische of microbiële/enzymatische conversie omgezet, en worden  biobased (test)producten ontwikkeld en getest.

Lab overzichtsbeeld 2

Meer informatie is te vinden op:  www.wageningenur.nl/bpip en ook in bijgaande folder: Brochure Biobased Products Innovation Plant 2016.

In Wageningen wordt al ca. 25-30 jaar biobased onderzoek gedaan waarbij op zowel hele kleine schaal (lab) als grotere schaal (pilot) onderzoek mogelijk is. Naast het onderzoek in Wageningen zijn er biobased centra in Geleen: Chemelot en in Delft, BPF.