Zetmeel geeft PE-folie betere barrière-eigenschappen

Wageningen UR Food & Biobased Research werkt aan de ontwikkeling van industriële folies uit een mengsel van thermoplastisch zetmeel en polyethyleen. Het grote voordeel van de combinatie van deze materialen is dat ze samen de barrière-eigenschappen van een folie verbeteren. Wageningen UR werkt in dit onderzoek nauw samen met aardappelzetmeel en –eiwit coöperatie Avebe en chemieconcern Sabic. De folies zijn interessant voor toepassing in (voedsel)verpakkingen.

Polyethyleen is zeer waterdicht, maar vormt geen barrière voor zuurstof. Zetmeel vormt juist wel een goede zuurstofbarrière, maar is niet watervast. Een goed mengsel van beide stoffen moet een barrière vormen voor zuurstof én water. Belangrijk voordeel is dat zetmeel te produceren is uit hernieuwbare grondstoffen, zoals aardappelen. Bovendien is een kostenefficiënte productie goed mogelijk. De combinatie van beide stoffen in één mengsel wordt nog niet gebruikt voor de productie van folies, maar is potentieel zeer interessant. Op termijn moeten biobased folies de bestaande, uit aardolie gemaakt folies, kunnen vervangen.

Drie onderzoeksvragen

Volgens projectleider Frans Kappen van Wageningen richten de onderzoekers zich primair op drie belangrijke onderzoeksvragen: ‘Allereerst willen we weten wat de belangrijkste factoren zijn om een goed mengsel te kunnen maken. De stromingseigenschappen van beide componenten moeten op elkaar afgestemd zijn. Vervolgens willen we concepten ontwikkelen om de vochtgevoeligheid van dit type mengsels te verminderen. En ten slotte willen we ervoor zorgen dat de verschillende componenten in het mengsel zich goed met elkaar verbinden. Deze onderzoeksvragen moeten we oplossen om ervoor te zorgen dat de folie de gewenste barrière voor zowel water als zuurstof vormt, dat het folie sterk genoeg is en dat ze niet delamineert.’

Onderdeel van BPM-programma

Het SPECIFIC-project is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma: Biobased Performance Materials (BPM). Doel van dit programma is, hoogwaardige materialen op basis van biomassa te ontwikkelen. Deze materialen worden op steeds grotere schaal toegepast in de praktijk. Het onderzoek richt zich op twee soorten materialen: polymeren die planten zelf maken en polymeren uit biobased bouwstenen die via biotechnologie of chemische katalyse worden gemaakt. BPM wordt mede gefinancierd vanuit de Topsector Chemie en staat onder leiding vanWageningen UR Food & Biobased Research.