Nieuws
Agenda

Brabant investeert in biobased economy

Op 23 september 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om voor de periode 2016-2019, € 9,1 miljoen uit te trekken voor projecten op het gebied van de biobased economy.

Dat biedt met name een impuls voor West-Brabant, een regio die zich daarin specialiseert. Voorwaarde voor investering door de provincie is dat door bijdragen van andere overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen er in het totaal minimaal € 20 miljoen geïnvesteerd wordt. Hiermee wordt een basis voor verdere investeringen van ondernemingen gelegd.

De nieuwe tranche voor 2016-2019 bouwt voort op een eerdere succesvolle impuls. In de periode 2010-2015 heeft de provincie € 13,5 miljoen vrijgemaakt om ontwikkelingen in de biobased economy te bevorderen. Daarvan is € 10 miljoen belegd in het Biobased Brabant Fonds dat door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij beheerd wordt. Dit heeft er toe geleid dat door bijdragen van andere provincies, ontwikkelbedrijven en kennisinstellingen, in totaal circa € 25 miljoen aan publieke middelen beschikbaar kwamen. Uit onderzoek van de Avans Hogeschool (Centre of Expertise Biobased Economy) blijkt dat het bedrijfsleven in de 2014 en 2015 ruim € 200 miljoen in biobased economy heeft geïnvesteerd.

Het volledige uitvoeringsprogramma Biobased Delta 2016-2019 van de provincie Noord-Brabant vindt u hier.

Bron: de website van de provincie Noord Brabant en Biobased Delta.