Rotterdam beoogde vestigingsplaats voor waste-2-chemicals fabriek

De ontwikkeling van een waste-2-chemicals fabriek in Nederland, waar vanuit restafvalstromen synthesegas en vervolgens methanol wordt geproduceerd, is een stap dichterbij gekomen. Een samenwerkingsverband bestaande uit AkzoNobel, Van Gansewinkel, Air Liquide, AVR, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt samen met de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Clean Tech Delta de realisatie van deze fabriek in Rotterdam.

Met deze stap breekt een nieuwe fase aan, waarin gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de optimalisatie en volledige haalbaarheid van de business case. Daarvoor moet keuze gemaakt worden voor de exacte locatie binnen het Rotterdamse havencomplex en tevens wordt er gestart met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Deze fase moet in de eerste helft van 2017 leiden tot een definitief besluit over de realisatie van de fabriek.

De nieuwe grondstoffenfabriek is gebaseerd op een technologie van het Canadese Enerkem. Restafval wordt via een specifiek vergassingsproces omgezet in synthesegas en methanol, een basisgrondstof voor de chemische sector. Methanol kan vervolgens worden omgezet in onder meer azijnzuur (voor bijvoorbeeld vezels en lijmen), verdikkingsmiddelen en dimethylether (schone drijfgassen). Deze stoffen worden nu nog vrijwel volledig uit fossiele bronnen gemaakt, waarvoor de geplande fabriek dus een duurzaam alternatief biedt.

De technologie is de afgelopen 15 jaar uitgebreid getest en doorontwikkeld. Een fabriek op commerciële schaal is sinds 2015 in bedrijf in Edmonton, Canada, en is onlangs gecertificeerd volgens de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Als het consortium in 2017 over gaat tot de daadwerkelijke realisatie en bouw van de waste-2-chemicals fabriek is dit een nieuwe en belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en circulaire manier van produceren in het Rotterdamse havengebied. Het project past naadloos binnen de ambitieuze plannen binnen het Rijksbrede programma Circulaire Economie die Staatssecretaris Dijksma onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. Het consortium ziet de waste-2-chemicals technologie als een toevoeging aan de bestaande recycling technieken. Bij de transitie naar een circulaire economie is, naast bronscheiding van afval en de conventionele recycling die we nu al kennen, de stap naar chemische recycling van groot belang.

Met het Enerkem-proces wordt uit specifieke (rest)afvalstromen hoogwaardige grondstoffen teruggewonnen, naast (duurzame) energie wat nu ook al kan met de moderne waste-2-energy processen. Chemische recycling zal naar verwachting van het consortium in de komende jaren steeds belangrijker worden, zowel vanwege de complexere producten die gerecycled moeten worden als door de steeds hogere eisen aan secundaire grondstoffen. Met de hoogwaardige grondstoffen die worden geproduceerd is deze technologie een verbijzondering van de recyclingstap binnen de “Ladder van Lansink” die het huidige traject van afval naar grondstof naar een volgend kwaliteitsniveau tilt.

Bron: van Gansenwinkel