Bio4Products: Creëren van duurzame hulpbronnen voor de procesindustrie

In Bio4Products gaat een unieke mix van organisaties en expertise samenwerken onder leiding van BTG uit Nederland. Het door de EU gefinancierde onderzoeksproject Bio4Products streeft naar een vermindering van de hoeveelheid fossiele bronnen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vele essentiële producten door het maken van echt duurzame waardeketens die aanzienlijke milieuvoordelen zullen opleveren. Het project dat van start is gegaan in september, heeft een looptijd van vier jaar en wordt gefinancierd door de duurzame procesindustrie via het “Resource and Energy Efficiency (SPIRE)”  programma, een publiek-privaat partnerschap ressorterend binnen het EU-kaderprogramma Horizon 2020.

Pyrolyse

Bio-resources zoals stro, schors, residuen van bos en zelfs zonnebloemkaf kunnen de sleutel voor een milieuvriendelijker Europese procesindustrie zijn en het potentieel ter vervanging van fossiele bronnen in vele productgroepen, met name in de bouwsector. Met behulp van de state-of-the-art-techniek pyrolyse zal biomassa worden bewerkt tot een flexibele bio-olie. Deze olie wordt vervolgens gescheiden in fracties die kunnen worden gebruikt voor de productie van dakbedekking, harsen, houtbewerkingen en voor versterking van producten van natuurlijke vezels. Naast een milieu-effectrapportage zal het project ook economische analyses en marktonderzoek uitvoeren om te komen tot een sterke businesscase voor de producten op de markt. De doelstelling is het leveren van vier eindproducten waarbij voor ten minste 30% het originele fossiele materiaal is vervangen door duurzame grondstoffen. Deze moeten ook leiden tot tenminste 75% daling van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees hier het persbericht (engelstalig).