Nieuws
Agenda

Linde/OCAP levert eerste gecertificeerde bio-CO2 uit duurzame biomassa

Al geruime tijd betrekt Linde met OCAP bio-CO2 die het bijproduct is van het vergistingsproces van GFT-afval, zoals dat plaatsvindt bij afvalverwerker ARN. Bij deze vergisting komt compost en groengas vrij, dat van een zodanige kwaliteit is dat het het aardgasnet in gaat. Maar ook circa 40% CO2, die OCAP levert aan tuinders.

De bio-CO2 van ARN bij Nijmegen, waar OCAP sinds twee jaar bio-CO2betrekt, is op 17 november na een uitgebreide audit door QS Certification gecertificeerd. Een en ander conform de norm NTA 8080, die onderstreept dat het gaat om duurzame biomassa.

Hierdoor is Linde in staat om gecertificeerde bio-CO2 te leveren. Deze CO2wordt niet alleen via OCAP geleverd aan tuinders. Bio-CO2 kan eveneens worden gebruikt als koudemiddel, of als grondstof voor de chemische en de metaalindustrie. Daarmee kan ook in andere sectoren als de tuinbouw verduurzaming verder worden doorgevoerd.

Bij de CO2 die momenteel wordt betrokken van duurzame bio-bronnen, gaat het vooralsnog om bescheiden hoeveelheden. Daar vergisting bij steeds meer afvalstromen zal worden toegepast, is te verwachten dat de beschikbare hoeveelheden CO2 snel groter zullen worden.