Nieuws
Agenda

Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar gepubliceerd

De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van ontwerp, operatie, onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2018 commentaar indienen op NEN 8771.

Het gepubliceerde normontwerp betreft NEN 8771 ‘Ontwerp, operatie en onderhoud van biogasinstallaties’. Deze ontwerpnorm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan.

Commentaarperiode

Commentaar indienen is mogelijk tot uiterlijk 1 mei 2018. Via normontwerpen.nen.nl is de norm in te zien en kan er commentaar geleverd worden.

Commentaren die worden aangeleverd, worden door de Nederlandse normcommissie besproken en verwerkt. Vervolgens worden de indieners van het commentaar over deze verwerking geïnformeerd.