Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

13
Feb
Gepost door Monique Mooren

Brightlands Chemelot Campus gaat CO2 als grondstof onderzoeken

Gepubliceerd op 13 februari 2018

Brightlands Chemelot Campus heeft het project EnOp overgenomen. Deze internationale samenwerking onderzoekt de omzetting van koolstofdioxide in brandstoffen en bouwstenen voor de chemie. CO2 als grondstof.

Het project EnOp, oorspronkelijk een initiatief van kennismakelaar NanoHouse, richt zich op de chemische opslag van energie. Het spitst zich toe op zeven technologieën om CO2 om te zetten naar brandstoffen en in te zetten als koolstofbron voor slimme materialen.

Proeffabrieken

EnOp onderscheidt daarbij directe en indirecte omzetting. Directe technologieën zetten CO2 via zonlicht om in brandstoffen en chemische bouwstenen. Denk daarbij aan de productie en valorisatie van algen en het gebruik van nanodeeltjes en halfgeleiders. Indirecte technologieën zetten CO2 om met duurzame stroom. Dat kan plasmatechnologie en elektrochemische processen.
De technologieën verkeren echter nog in de kinderschoenen. Dit maakt het moeilijk voor bedrijven om in te stappen en investeringsbeslissingen te nemen. De ambitie van EnOp is om CO2-omzettingstechnologieën door te ontwikkelen tot pilot-processen.  Daarna kunnen ze in samenwerking met bedrijven worden opgeschaald.

Op de Brightlands Chemelot Campus zijn door veel faciliteiten beschikbaar, waaronder proeffabrieken. Op de campus is verder veel ervaring aanwezig met het opzetten van onderzoek via instituten als Chemelot InSciTe, Brightlands Materials Center en Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials.

4 miljoen

Aan het EnOp-project nemen tien partners deel: drie uit Nederland (TNO, TU Eindhoven, Dutch Institute for Fundamental Energy Research Differ), zes uit Vlaanderen (KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Vito, Thomas More-hogeschool) en één uit Duitsland (Universiteit RWTH Aachen-DWI).
EnOp beschikt over een budget van 4 miljoen euro. De helft komt van de EU, de rest wordt opgebracht door de deelnemende partijen.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Een nieuwe versie van het Better Biomass Certificatie schema is gepubliceerd door NEN. Met dit schem...

De agrarische sector moet als de wiedeweerga verduurzamen, is de boodschap van onder meer de Raad vo...

In Colombia vind je een vruchtbare bodem voor een Biobased Economy. Met de overvloedige reststromen ...