Nieuws
Agenda

Doe mee met MVI klimaatneutraal en circulair inkopen

Het kabinet wil samen met alle betrokkenen een grote impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Overheden kunnen deze ambitie krachtig stimuleren door hierop actief te sturen met hun inkoopkracht.

Veel overheden en publiekrechtelijke organisaties werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zo zijn er al meer dan 150 partijen aangesloten bij het Manifest MVI. Een volgende stap is om de kennis en ervaring te delen met veel meer overheden en deze concreet in de eigen organisaties toe te passen. Daarom stelt het kabinet in 2018 vanuit de klimaatgelden in het regeerakkoord vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Alle overheden en publieke organisaties worden bij deze uitgenodigd om mee te doen aan het geven van een extra impuls aan klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018.

Wat kunt u verwachten?

Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning. Het moet gaan om aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit.

Overheden en publiekrechtelijke organisaties worden uitgenodigd een project in te dienen. Ook ideeën van  samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, zijn van harte welkom.

Uw pilot of project wordt praktisch ‘on-the-job’ ondersteund, bijvoorbeeld door de benodigde duurzaamheidskennis in te brengen, of door het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Productgroepen waar relatief veel grondstoffen en/of CO2-reductie te verwachten is, zijn onder meer:

  • Energie
  • Catering
  • Gebouwen
  • Grond-, weg- en waterbouw
  • ICT (hardware, datacenters, applicaties)
  • Kantoorinrichting
  • Vervoer (eigen wagenpark en contractvervoer)
  • Bedrijfskleding
  • Zorg

Daarnaast kunt u gebruik maken van thematische leernetwerken, onder meer op een aantal van bovenstaande productgroepen. Hierin worden ervaringen uitgewisseld, wordt waar nodig onderzoek gedaan naar de toepassing van innovatieve concepten en worden verkenningen uitgevoerd in samenwerking met de markt.

Eén Megaton CO2

TNO heeft berekend dat we in deze kabinetsperiode als overheden samen 1Mton CO2 kunnen besparen als we onze inkoopkracht maximaal inzetten voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Laten we daar als overheden voor gaan! Met de 100 inkoopprojecten en met de leernetwerken geven we daar als overheden dit jaar een enorme impuls aan.

Hoe doet u mee?

Als u ook wilt meedoen, kunt u op www.pianoo.nl/klimaatenveloppe meer informatie vinden en ook de voorwaarden voor deelname.